Exorcisme spreuk

0
2954
Rite of Ballingschap

Het gebeurt dat een persoon plotseling pijn begint te doen. Dan wordt hij overweldigd door nachtmerries, wordt hij prikkelbaar en depressief, sluit zich in zichzelf. Familieleden met verlies - wat is er met hun geliefden gebeurd? Hij was tenslotte een aardig, opgewekt en zorgeloos persoon.

Als de negatieve veranderingen in een persoon te hard zijn en niet worden gerechtvaardigd door persoonlijk falen en stress, kunnen we concluderen dat hij geobsedeerd is door een of meer demonen. In dit artikel zullen we je vertellen met behulp van welke gebeden en spreuken je een demon kunt verdrijven.

Welke spreuk om een ​​demon uit te brengen?

Exorcisme van een demon

Demonen (uit het Grieks - δαίμων) - collectieve naam van lagere entiteiten. Vanuit het oogpunt van moderne esoterie zijn ze niet allemaal schadelijk voor de energieruimte van de omgeving. Omdat ze echter niet hun eigen fysieke omhulsel hebben, maar er behoefte aan hebben, zijn de demonen altijd op zoek naar een lichaam voor zichzelf. Nadat ze een gat in het energieveld van een levend wezen hebben ontdekt, dringen ze het fysieke lichaam van de drager binnen en vestigen zich erin, parasiterend op zijn mentale hulpbronnen. Daarom voelen geobsedeerde mensen zich depressief en chronisch moe. Overigens kunnen demonen niet alleen mensen bewonen, maar ook dieren.

Van oudsher waren er veel ceremonies, soms niet acceptabel en verschrikkelijk, gericht op de verdrijving van demonen. In het oude Egypte werd bijvoorbeeld een giftige slang op de borst van een bezetene geplaatst. Zodra het slangenbeetje was, werd de essentie als verdreven beschouwd en werden er antidotums aan de persoon gegeven.

Natuurlijk zijn de moderne mysteries van het exorcisme veilig voor het leven. De volgende oefeningen en spreuken worden gebruikt om een ​​demon uit een bezeten lichaam te verdrijven:

 • Heidense spreuken lezen (Egyptisch, Indisch, Slavisch, Sumerisch). Een effectieve en oude manier om zich te ontdoen van een parasitaire essentie met behulp van de krachten van de natuur;
 • Kerkrituelen en gebeden. Het katholieke geloof is bijzonder succesvol in termen van exorcisme. Er zijn geen specifieke gebeden voor de uitwijzing van een demon in de orthodoxie, voor deze doeleinden is de bekende tekst "Onze Vader" geschikt, op voorwaarde dat deze wordt gelezen door een echt gelovige christen;
 • Gebedspreuken gebaseerd op Abrahamitische religies (christendom, islam, jodendom);
 • Gecombineerde spreuken geschreven door krachtige witte magiërs.

Belangrijk! Alleen een getraind persoon kan een ballingschap van een demon uitvoeren.

Gebed in het Latijn "exorcisme"

Katholieken exorcisme

De houding tegenover demonen in het christendom is negatief en compromisloos. De geestelijken beschouwen de lagere entiteiten als hun onverzoenlijke vijanden met wie ze geroepen zijn om te vechten.

Een van de meest effectieve manieren om een ​​demon van een geobsedeerde te verdrijven, is het katholieke gebed van een Romeinse rite uit de 13e eeuw. De echte tekst van het gebed is door de eeuwen heen gewijzigd. Een aangepaste versie is naar onze tijd gekomen:

Exorcizamus te, omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversarii, omnis legio, omnis congregatio et secta diabolica, in nomine en virtute Domini Nostri Jesu Christi, eradicare et effugare a Dei Ecclesia, ab animabus ad divitis Agni sanguine redemptis. Non ultra audeas, serpens callidissime, decipere humanum genus, Dei Ecclesiam persequi, ac Dei electos excutere et cribrare sicut triticum. Imperat tibi Deus altissimus, cui in magna tua superbia te similem haberi adhuc praesumis; qui omnes homines vult salvos fieri et ad agnitionem veritaris venire. Imperat tibi Deus Pater; imperat tibi Deus Filius; imperat tibi Deus Spiritus Sanctus ... (volledig gebed is beschikbaar op link:)

Het is belangrijk om dat op te merken ten minste twee exorcisten moeten deelnemen aan het avondmaal. Het rite-algoritme is als volgt:

 • De geobsedeerde, waaruit de demon wordt verdreven, knielt voor de exorcist of gaat op zijn rug liggen, armen gespreid naar de zijkanten;
 • De exorcist buigt voorover, strekt zijn armen boven hem uit en leest het gebed voor aan de woorden Sanctus Dominus Deus Sabaoth (Heilige God van Hosts);
 • Beide exorcisten gaan een spontane dialoog aan en roepen de Heer op om hun gebeden te horen;
 • De tweede exorcist leest de rest van het gebed uit de woorden «Oremus. Deus coeli, Deus terrae, Deus Angelorum "(" Bid. Heer van de hemel, Heer van de aarde, Heer onder de engelen ") naar "Te rogamus audi nos" ("we vragen u - hoor ons");
 • De plaats van het avondmaal en de persoon van wie de demon wordt uitgeworpen, worden bestrooid met wijwater.

Idealiter zou dit gebed moeten worden gelezen door katholieke priesters, of een priester met een beginner. Bij gebrek aan communicatie met de geestelijkheid kan de rol van een exorcist echter worden aanvaard door elke persoon die in het christelijk geloof is gedoopt. Maar het is de moeite waard om te overwegen dat een niet-gewijde persoon slechts een eenvoudig ritueel kan uitvoeren - dat hierboven werd beschreven. Een complex sacrament, gekoppeld aan vasten (lang vasten), dagelijkse procedures voor de verdrijving van demonen en fysiek lijden kan alleen worden uitgevoerd door een priester en alleen met speciale toestemming van het Vaticaan. Voor het grootste deel hebben alleen de afgestudeerden van de theïstische universiteit Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum recht op het zogenaamde 'Grote Exorcisme'.

Slavische gecombineerde spreuken tegen demonen en boze geesten

Slavische rituelen van boze geesten

De oude Slaven vervingen het concept van 'demon' door het woord 'sinister'. Sinister is een boze geest die ongeluk brengt in iemands huis, en wanneer het erin woont, scherpt het het volledig van binnenuit. Om met deze vervelende demon om te gaan, moet je een van de volgende spreuken uitspreken:

 • “God de blanke god! Kom voor mijn deur! Geest [Naam van de persoon van wie de demon wordt uitgeworpen] wordt wakker, verdrijf het kwade! ". Bij het betoveren hoeft niets anders te worden gedaan;
 • “Zwart-kwaad, vage-hekserij, kwaad en demon - ga naar het bos! Zodat je in de hut in het lichaam van [Naam van de bezetenen] niet langer zou zijn ” - Bij het veroordelen van dit, is het noodzakelijk om het afval buiten de drempel van het huis van de gesproken persoon te vegen;
 • "Wee, kwaal en pijn - ga het zout in!" Zout is aarde, goddeloosheid is voorbij! Amen! " - bij het spellen van een spreuk, wordt een kleine hoeveelheid zout in een lap zak gegoten. Na het lezen begraven de zouten in de grond.

Dus voor preventieve doeleinden kunt u uw huis spreken vanaf het binnendringen van demonen. Om dit te doen is heel eenvoudig - je hoeft je alleen maar te wenden tot de Slavische godheid van grenzen genaamd Chur. Zodat niet alleen demonen, maar ook kleine boze geesten het huis niet konden binnengaan, het is genoeg om te zeggen dat we op de drempel staan: "Chur - de mijne!".

Gallische exorcisme spreuk

gallisch ritueel van exorcisme

De oude Galliërs leefden in afzonderlijke stammen, aan het hoofd waarvan elk een priester-druïde was. De cultus van druïdisme is bloederig, met menselijke opoffering. In tegenstelling tot de Gallen en Kelten was er echter een vreedzame aanbidding van natuurlijke krachten - plaatsvervanger. De allerhoogste vicarispriesters werden zeer gerespecteerd door hun stamgenoten. Deze krachtige magiërs uit het verleden stonden bekend om de krachtigste riten voor de verdrijving van demonen en demonen uit het menselijk lichaam. De krachtigste rite wordt hieronder beschreven:

 • De exorcist en de bezetenen moeten naar het dichtstbijzijnde bos komen en de oude, maar levendige en sterke boom met zijn rechterhand aanraken. Als de demon van de vrouw wordt verdreven, moet je de vrouwelijke boom aanraken - bijvoorbeeld een berk of een els. Als de ceremonie op een man wordt uitgevoerd, moet je de boom met mannelijke energie aanraken - eik, hazelaar;
 • De linkerhand van de zwenkwiel wordt geplaatst op de borst van de persoon tegen wie wordt gesproken;
 • Spellen:

"Chintus - we bieden aanbidding aan de geesten van het bos!"
Allos is de geest van de boom, hoor ons!
Trittios - hoe je wortels vocht absorberen, trek de donkere essentie uit het lichaam [Naam]!
Petuarios - keer terug naar de aarde wat haar van rechtswege toebehoort!
Pinpetos - grijp je donkere essentie met je wortels om er niet aan te ontsnappen totdat je valt!
Wissou Brixta Hadsagson Anation!
Bedankt! "

Daarna moet je voor de boom buigen en het bos verlaten. Als het ritueel correct wordt uitgevoerd, verlaat de demon spoedig zijn drager en blijft hij gevangen in het wortelstelsel van de gesproken boom. Deze boom kan niet worden gekapt. Zodra dit gebeurt, zal een hongerige en boze demon ontsnappen op zoek naar een nieuwe vervoerder.

Dilebook in ballingschap

Verban de Dibbook-demon

Dibbuk (uit Hebreeuws - דיבוק, "stuck") - de ziel van een overleden schurk, die na de dood in een demon veranderde. Dibbuk martelt een door hem bezeten man en dwingt hem tot overhaaste handelingen, en soms misdaden. Om deze entiteit te ontdekken en te verdrijven, moet men zich wenden tot de tzaddik - het hoofd van de joodse chassidische gemeenschap. Een tsaddik voert een geheim ritueel uit, dat het mogelijk maakt om uit te vinden dat de demon in het lichaam van de bezetenen precies een boek is.

Om een ​​entiteit te verdrijven, trekken het hoofd en nog eens 10 leden van de gemeenschap rouwkleding aan en betoveren ze in het Hebreeuws. Hieronder is zijn vertaling:

“In de naam van Salomo, de Koning van de Wijzen, roepen wij u, Dibbuk, om deze ziel te verlaten! Ga rusten en raak het levende vlees niet aan! Wat dood is, is dood! Wat leeft, leeft! Amen! "

De spreuk is 9 keer uitgesproken. Tijdens het verdrijven van het dibbook is het gebruikelijk om wierook aan te steken.

Gebedspreuk en rite

Een gebedssamenvatting lezen

In tegenstelling tot dogmatische gebeden, is de tekst van gebeds spreuken aan verandering onderhevig, afhankelijk van de wensen van de lezer. Je moet de tekst echter niet constant veranderen - je moet een bepaalde versie van de samenzwering onthouden en met je energie opladen. Verplichte attributen van een gebedssamenzwering zijn kerkkaarsen (van 3 tot 15, een oneven aantal) en wijwater. Kaarsen worden aangestoken voor het ritueel van het verbannen van de demon.

Tijdens het gebedsritueel moeten de zwervers en de bezetenen tegenover elkaar staan, hand in hand. Hieronder is een van de meest gebruikte gebedsspreuken voor het uitwerpen van de duivel, demonen en demonen:

"Ik kom naar je toe, verdomde geest, rusteloze geest, zwarte demon en daklozen,
Ik noem je in de naam van Christus de Verlosser, de enige Heer van onze God,
Die voor onze zonden aan het kruis werd gekruisigd onder Pontius Pilatus!
Verschijn opnieuw uit het lichaam van een dienaar van God [de naam van de persoon die wordt gesproken] precies zoals u hem binnenging!
Jullie die in de afgelopen eeuwen wreedheden hebben begaan,
Jij die veldslagen en oorlogen vocht
Jij die vrouwen doodde en het bloed van baby's dronk
Jij, wiens bestaan ​​godslastering en spot van de mensheid is -
Vertel me je naam! '

Gewoonlijk wordt de geobsedeerde op dit moment onrustig, probeert hij zijn hand te bevrijden en weg te rennen. Je kunt hem dit niet laten doen, omdat in dit geval de demon in zijn lichaam boos wordt en hem schade kan toebrengen. Je moet de bezetene steviger en meerdere keren vastgrijpen, vertrouwend op God, luid eisen dat de demon zijn naam geeft. In de meeste gevallen begint de bezetene mompelend te mompelen en noemt uiteindelijk de demon. Hierna moet de exorcist het volgende zeggen:

"[Naam van de demon], vanaf dit moment word je verslagen, zoals je medemensen werden verslagen door zuivere zielen tijdens de zondvloed!" David heeft je vermoord in Goliath, je bent opgehangen in Judas Iscariot, je bent afgesneden door het hoofd van Judith in Holofernes!
Stap achteruit, demon, het kwaad is alomtegenwoordig!
Stap achteruit, demon, achtervolgd door de heiligen
Stap achteruit, demon, werp in de hel en onderworpen aan eeuwige kwelling!
Gezegend met Christus, ik, een dienaar van God [eigen naam]
Ik scheur de dienaar van God uit de klauwen van je gekrabde zondige ziel [naam van de spreker]!
Kom naar buiten! Kom naar buiten! Kom naar buiten!
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
Amen! Amen! Amen! "

Na het lezen van deze woorden, is het noodzakelijk om de demoniak 3 slokjes heilig water te laten drinken en het van top tot teen met de resten van de gezegende vloeistof te besprenkelen.Het ritueel wordt 3 opeenvolgende dagen herhaald in de fase van de afnemende maan.

Hoe kom je erachter dat een persoon geobsedeerd is door een demon?

Tekenen van obsessie

Het bovenstaande is dus een manier om demonen uit te drijven. Maar hoe kom je erachter dat een persoon geobsedeerd is? Besteed allereerst aandacht aan symptomen van obsessie met een duistere entiteit:

 • Een persoon heeft een "verwend" karakter. Een schattige en sociale man wordt bijvoorbeeld plotseling teruggetrokken, boos, raakt in een gevecht;
 • De overvloed aan vloeken. De geobsedeerde persoon begint obsceen te spreken;
 • Geestelijke stoornissen - depressie, bipolaire stoornis, hysterie, enz., Die zonder duidelijke reden verscheen;
 • Weigering om kerken, tempels en andere heilige plaatsen te bezoeken. Alvorens de kerk binnen te gaan, voelt de geobsedeerde zich ongemakkelijk, hij wil niet naar binnen. In de kerk zelf wordt hij ziek van de geur van wierook of bij het zien van iconen, hij kan zelfs het bewustzijn verliezen;
 • Bleek gezicht, gewichtsverlies en bloedarmoede. De geobsedeerde man eet normaal, wormen en andere parasieten werden niet in zijn lichaam gevonden, maar hij verliest snel gewicht, lijdt aan hoofdpijn en is vreselijk bleek;
 • De plotselinge verschijning van een reeks slechte gewoonten. Een voorbeeldig meisje dat goed op school heeft gestudeerd en nooit heeft gerookt, stopt plotseling met school, begint drugs te gebruiken, te drinken en gaat "helemaal";
 • Niet leuk voor dieren, vooral katten. Het feit is dat katten een demon in een persoon kunnen herkennen. Daarom gedragen zowel de bezetene als de kat zich in aanwezigheid van elkaar ongemakkelijk;
 • Niet leuk voor kinderen;
 • Regelmatige nachtmerries. Dromen zijn heel levendig en memorabel. De standaard slaapinhoud is achtervolgen of vallen;
 • Intolerantie voor religieuze dogma's, agressieve houding tegenover gelovigen, onwil om gedoopt te worden;
 • Hyperseksualiteit. Een geobsedeerde persoon wordt onverzadigbaar in seks en geeft bovendien de voorkeur aan extreme praktijken (BDSM, enz.)

Als een persoon bij zichzelf of bij iemand in de buurt van drie of meer van de bovenstaande items ontdekt, moet hij contact opnemen met een exorcist of onafhankelijk een ceremonie houden om de demon te verdrijven.

De gevolgen

De gevolgen van het uitdrijven van de demon

Als het ritueel om een ​​demon uit het lichaam van een door hem bezeten persoon te verdrijven succesvol was, zullen verbeteringen in de toestand van de voormalige drager van de essentie onmiddellijk na het einde van het avondmaal plaatsvinden. Een gezonde teint, een opgewekt humeur en een goed humeur zullen bij hem terugkeren. Een voorheen nors en gesloten persoon zal vriendelijk en sociaal worden - zoals hij was totdat een duistere entiteit zich op hem vestigde door een opening in zijn energieveld.

De rituelen voor het verdrijven van demonen van een persoon zijn op zichzelf echter complex en vereisen grondig opleidingnamelijk:

 • Een lange reinigingspost. Tegelijkertijd moet de toekomstige exorcist weigeren vleesproducten te eten, vooral varkensvlees;
 • Regelmatig kerkbezoek, inclusief bekentenis, berouw en gebed 3 keer per dag;
 • De psychologische houding. Een persoon die aan de verdrijving van een demon begint, moet vertrouwen hebben in zijn eigen vaardigheden en woorden. Als er geen zekerheid is, is er geen verwacht resultaat;
 • De spellbinder voorbereiden. Omdat de demon een deel van zijn bewustzijn in bezit heeft genomen, zal deze persoon weigeren het ritueel van exorcisme over hem uit te voeren. Het is noodzakelijk om een ​​gesprek te voeren met de geobsedeerde, een beroep op zijn echte zelf, kalm uit te leggen waarom de verwijdering van een demon een noodzakelijke procedure is. Het probleem is dat alleen een priester een duistere essentie van een geobsedeerde persoon kan verdrijven zonder zijn toestemming - en dan niet iedereen.

Ondanks het feit dat rituelen, gebeden en bezweringen van demonen geen verband houden met zwarte magie, kunnen de gevolgen van een verkeerd uitgevoerd sacrament betreurenswaardig zijn. Het probleem is dat de caster in dit geval niet te maken heeft met corruptie of boze ogen, maar met een levend wezen met een slecht en wraakzuchtig karakter. De demon moet zeker worden verdreven - of zelfs niet proberen. Een mislukte poging tot uitdrijving kan ertoe leiden dat de entiteit boos wordt, als een beest in het nauw gedreven, en de bezetenen schaadt.Natuurlijk zal de demon zijn drager niet doden - hij heeft het lichaam en de ziel van een persoon nodig. Maar de duistere entiteit kan de ziekte terugbetalen omdat hij probeert te verbannen. Daarom is het beter als de caster geen vertrouwen heeft in zijn capaciteiten, zich tot een ervaren exorcist te wenden. Het beste van alles, als het een katholieke priester is met toestemming om demonen uit het Vaticaan te verdrijven.

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (7 beoordelingen, gemiddeld: 4,43 van de 5)
Bezig met laden ...

VERLATEN ANTWOORD

Voer je reactie in!
Voer hier uw naam in