Moslim samenzweringen en gebeden

0
1385
Moslim plot

Magie in de islamitische cultuur heeft, in tegenstelling tot de samenzweringen die kenmerkend zijn voor de Slavische cultuur, krachtige wortels in de religie. Vertegenwoordigers van andere religies zijn er vaak van overtuigd dat de ernst van de islam geen vrijheden toestaat, inclusief het gebruik van magie. Lichte riten, waarvan het doel is om te genezen, en ondersteunende riten om de kwaliteit van leven te verbeteren, worden vrij normaal geïnterpreteerd en zijn niet verboden.

Kenmerken van islamitische samenzweringen en riten

moslim plot functies

Voor genezingsrituelen nemen moslims hun toevlucht tot de verzen van de koran, die worden afgetrokken als samenzweringen en gebeden. Bovendien wordt het beroep op Allah (smeekbede) geen samenzwering genoemd, maar een dua. Sharia maakt het gebruik van magie mogelijk bij het lezen van de dua in het water en bij het blazen.

De gelijkenis van het dua met het gebed, met name de inhoud ervan, die volledig uit passages uit het Heilige Boek kan bestaan, wordt als een individueel kenmerk van moslimmagie gezien. Er zijn twee soorten:

 1. Canonieke gebeden (die toegestaan ​​door de sharia-wetgeving);
 2. Niet-canoniek (volksapocriefe dua's).

Bij het uitvoeren van samenzweringen worden speciale regels in acht genomen:

 • Vrouwen tijdens de menstruatie mogen niet samenspannen. Op dit moment wordt het lichaam als onrein beschouwd;
 • Een week voor het ritueel moet je je aan vasten houden, regelmatig bidden en het gebruik van scheldwoorden vermijden;
 • Rituelen zijn verboden tijdens de Ramadan.

Hoe een moslim plot of gebed te lezen:

 • Het proeflezen wordt zo vaak uitgevoerd als aangegeven in de dua, of minstens drie keer. Het niet naleven van de regel zal de samenzwering verzwakken, neutraliseren of terugwerkende kracht geven;
 • Bij het betoveren moet men in de richting van de qibla kijken - dat wil zeggen, het Kaaba-heiligdom in het Arabische Mekka;
 • Voor een samenzwering wordt altijd een volledige wassing genomen;
 • Als de dua in het water wordt gelezen, moet je hem uiteindelijk blazen.

Wat zijn moslimsamenzweringen en gebeden?

moslim plot van shaitan's machinatiesHet doel en de richting van de samenzwering bepalen de grenzen van het gebruik ervan. In moslims zijn magische spreuken onderverdeeld in de volgende groepen:

 • Reiniging - om de effecten van donkere hekserij, een slechte geest en inducerende schade te verwijderen;
 • Beschermend - om een ​​sterke vloek te verwijderen;
 • Genezing - om zich te ontdoen van ziekten van lichaam en geest;
 • Om lief te hebben, terug te keren;
 • Om geld aan te trekken;
 • Voor examens;
 • Om kinderen te beschermen;
 • Ter bescherming tegen donkere kracht.

Er is een wijd verbreide overtuiging dat het gebruik van magische rituelen niet wordt geaccepteerd in de moslimcultuur. Dit is niet helemaal waar. Religie en maatschappij veroordelen de vervaardiging van beschermende amuletten met passages uit de Koran niet. Sommige acties met objecten die worden beschouwd als begiftigd met magische krachten zijn ook toegestaan.

Om geld aan te trekken

Moslim plot voor geld

Spirituele rijkdom is de sleutel tot geluk. Een persoon die mooi van ziel is, heeft een aantrekkelijk uiterlijk, zodat mensen zich tot hem aangetrokken voelen. Maar de zin "Niet alleen met brood" werkt ook in de tegenovergestelde richting. Het is onmogelijk om een ​​aanwezigheid van geest te behouden en in een goed humeur te zijn als er voortdurend financiële problemen opdoemen.

Geld is een onderwerp dat duidelijk onfatsoenlijk wordt geacht om over te praten, maar dit neemt niet weg: normaal leven is onmogelijk zonder materieel welzijn. Voor geluk heeft men een zeer bescheiden financieel inkomen nodig, terwijl anderen dromen van een solide staat. Probeer de volgende samenzwering om geld en welvaart aan te trekken:

“Allah de Barmhartige! Ik groet je in mijn huis! Verschijnen in mijn huis als geluk en de zon! Breng vreugde en rijkdom in mijn huis! Verleen welvaart aan mij en mijn familie. Ik geloof in je vrijgevigheid! '

Er is geen speciale voorbereiding vereist om wonderbaarlijke woorden te lezen. Het moet 's ochtends worden gelezen voordat u uit bed komt. De plot wordt elke dag gedurende 30 dagen uitgesproken. Als de maand verstrijkt, stroomt er geld naar je toe als een rivier.

Over liefde, trouw, terugkeer

moslim dua verliefd

Magische liefde wekt misschien de grootste interesse in mensen. Bijna 7,5 miljard mensen leven op aarde, maar het zoekproces voor de tweede helft hiervan wordt niet eenvoudiger. Niet veel mensen kunnen eenzaamheid verdragen, omdat het leven heel anders wordt ervaren, als dat er is, met wie het zijn vreugde en lasten deelt. Je kunt ware liefde vinden en loyaliteit en toewijding krijgen in de persoon van je uitverkorene met behulp van de moslimsamenzwering.

Woorden gevuld met speciale kracht worden gelezen in de ochtenduren, vóór zonsopgang. Voor de ceremonie moet je je kleding verwijderen en in een bassin met warm water staan. Als je er naar kijkt, zeg dit:

“Zoals Allah beval te volharden, zo volhard ik. Zoals Allah beval lief te hebben, hou ik zoveel van. Allah wendde zich tot mij (naam) en zei dat ik moest wachten (wachten) op (naam), mijn (zijn) enige (unieke) en geduld (opgedaan). Ik zal water drinken, ik zal je wil doen. "

Water moet over het lichaam worden gespoeld, waardoor alle eerdere mislukkingen aan de voorkant van de liefde worden weggewassen. Als de uitverkorene nog niet op je gevoelens reageert of zich minder actief gedraagt ​​dan we zouden willen, bewaar dan wat water en voeg het discreet toe aan het voedsel van je geliefde.

moslim samenzwering terug

Als het object van romantische claims in de islam gelooft, en je behoort tot een andere religie, wordt een andere rite uitgevoerd. Meestal wordt het gebruikt om de gunst van de ouders van de minnaar in te roepen, die de keuze van een zoon misschien niet goedkeuren.

Koop suiker voor het ritueel, de aankoop wordt gedaan op vrijdag - een speciale dag in de moslimcultuur. Zelfs voordat je de familieleden van de uitverkorene ontmoet, kom je naar het huis waar ze wonen en uit je een samenzwering en gooi je kristalsuiker naar het huis:

'De gelovigen van de Dag des Oordeels wachten en u zult op mij wachten. De doemgelovigen zijn bang en je zult weigeren me te vrezen. '

Het gebouw draait met de klok mee. Ga door naar het tweede deel van het ritueel tijdens de reis naar de ouders. Wandel met je geliefde en zeg tegen jezelf:

"Net zoals je houdt van water voor dorst en voedsel voor honger, zou je van me houden."

Je moet de woorden helemaal herhalen. Wanneer u zich in het huis bevindt, onopgemerkt door anderen, voeg dan suiker toe in elke kamer behalve het toilet.

moslim samenzwering dua soortHet vertrek van een echtgenoot naar een ander gezin of een pauze met een man die nog niet uw echtgenoot is, veroorzaakt steevast veel leed. Als je een sterk gevoel voelt, maar buitenstaanders tussenbeide zijn gekomen in je leven, waardoor de geliefde je heeft verlaten, moet je onmiddellijk handelen.

Je kunt witte moslimmagie gebruiken om terug te keren, maar dit moet zorgvuldig gebeuren. Hogere machten kunnen conversie waarnemen als een manifestatie van egoïsme en het bestraffen.

Als het leven zonder een geliefde ondraaglijk is, voer dan een terugkeerritueel uit. Neem uw foto's en momentopname waar de gekozen foto wordt gemaakt. Vouw de afbeeldingen naar elkaar toe en naai ze samen met een witte draad. Het is noodzakelijk om de ceremonie 's avonds vóór een brandende kaars uit te voeren. Naaien steken:

"Terwijl ik met draden naai, naai ik je aan mezelf."

Een gestikte foto is verborgen in een geheime hoek van het huis. De plot wordt als zeer sterk beschouwd, na 7 dagen zul je je liefde herwinnen.

Van de machinaties van boze geesten, shaitanen

dua uit Shaitan

In de islam is de strijd tegen de negatieve invloed van duistere macht koppig, omdat de Shaitanen de gelovigen vaak verwarren en hen dwingen onbedoelde daden te plegen. Moslims noemen de Shaitan Iblis - hij is de duivel, Satan en de engel omvergeworpen door de Almachtige, gestraft voor zijn exorbitante trots. Al-Shaitan (het hoofd van alle boze geesten) verleidt constant een persoon, en als hij zwak van geest is, wordt hij gemakkelijk een slachtoffer van kwade macht. Je kunt jezelf beschermen tegen Iblis door dit dua te lezen:

“Voorwaar, we behoren allemaal tot Allah en, voorwaar, we keren allemaal naar Hem terug. O Almachtige, voor u zal ik verantwoording afleggen over begrip en correctheid bij het overwinnen van dit ongeluk. Beloon me voor het geduld dat ik heb getoond en vervang het ongeluk door iets dat beter is dan zij. '

Om ervoor te zorgen dat de geest geen bezit neemt van de ziel, moet je je mond bedekken met je handpalm tijdens het geeuwen. Als een boze geest daar binnen vliegt, zal geluk zich van de persoon afkeren.

Voor de krachtigste verdediging tegen shaitanen wordt het volgende dua uitgesproken:

“Ik ga weg van de vervloekte Satan en neem mijn toevlucht tot de Grote Heer en Zijn eeuwige kracht. Ik neem toevlucht tot Allah de Grote, tot Zijn nobele gezicht en Zijn eeuwige kracht van de vervloekte Shaitan. Er is geen godheid waardig aanbidding behalve Allah, Degene die geen metgezel heeft. Hij bezit alleen alle macht en lof en Hij is krachtig over alles. '

Goede trouw en ware trouw zijn de beste bondgenoten tegen de machinaties van duistere macht, en dit mag niet worden vergeten bij het aftrekken van samenzweringen.

Charme voor kinderen

Moslimsamenzwering om kinderen te beschermen

In de moslimtraditie is het beschermen van kinderen een van de belangrijkste taken. Een waardige volwassene opvoeden uit een kind is een moeilijke ouderlijke taak, maar tegelijkertijd ook een eervolle plicht. Tegenwoordig is het erg moeilijk om hem te beschermen tegen negatieve invloed. Gevaren en verleidingen liggen bij elke beurt op de loer.

Vaak is suggestie alleen niet voldoende. Het is noodzakelijk om de hulp in te roepen van hogere krachten en, samen met hun hulp, je geliefde kind te beschermen. De eenvoudigste manier om het volgende dua te lezen. Het wordt precies zeven keer uitgesproken boven het hoofd van de baby:

"Ik neem mijn toevlucht tot de perfecte woorden van Allah, zodat ze je beschermen tegen elke shaitan en insect, en tegen een kwaad oog!"

Het examen succesvol afleggen

moslim samenzwering voor examens

Onderzoeks lijden is een moeilijke periode in het leven van elke jongere. Eerst schoolexamens en vervolgens toetsen voor toelating tot het hoger onderwijs. Als dit allemaal na elkaar gebeurt, kan nerveuze spanning niet worden vermeden. Zelfs de sterkste kennis garandeert geen absoluut succes: vaak met opwinding wordt alle benodigde informatie vergeten en ontvangt de student niet het resultaat waarop hij had gerekend.

Dua, gelezen vóór examens, zal stress helpen verlichten en alle tests waardig doorstaan. Om van ervaringen af ​​te komen, zeg je de woorden:

"De profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei:" Als iemand door iets wordt gestoord, laat hem dan zeggen: "O eeuwig levend, eeuwig bestaand, ik neem toevlucht tot uw genade en hulp."

Als aan de vooravond van het examen irrationele angst is overwonnen, kan dit wijzen op de tussenkomst van boze geesten. Dan is een ander dua voldoende. Kijk uit het raam en zeg dit:

"Ik neem mijn toevlucht tot de volmaakte woorden van Allah vanwege Zijn toorn en het kwaad van Zijn dienaren en de instructies van de Shaitanen en dat ze aan mij verschijnen."

moslim dua-examen

Als de angst niet weggaat, maak dan gebruik van een krachtigere samenzwering:

“O Allah, waarlijk, ik ben uw dienaar en de zoon van uw dienaar en de zoon van uw dienaar. Ik ben onderworpen aan U, uw beslissingen zijn bindend voor mij en het oordeel dat U aan mij heeft gegeven, is eerlijk. Ik tover U met elk van Uw namen die U Zelf hebt genoemd, of het in Uw Boek hebt opgezonden, of het voor een van uw creaties hebt geopend, of het voor iedereen behalve U hebt verborgen - om de Koran te maken in de lente van mijn hart, mijn licht borst en veroorzaken het verdwijnen van mijn verdriet en het ophouden van mijn angst! "

Als je volledige orde hebt met kennis en zenuwen, maar concentratie soms faalt, moet je een speciale moslimplot aftrekken:

“Moge Allah Mohammed en de familie van Mohammed zegenen! Oh Allah, ik vraag U, o herinner het goede en beveel hem! Herinner me aan wat me de shaitan deed vergeten! '

Onthoud dat het succes van het examen grotendeels aan jou is en probeer zoveel mogelijk te ontspannen.

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (4 beoordelingen, gemiddeld: 3,50 van de 5)
Bezig met laden ...

VERLATEN ANTWOORD

Voer je reactie in!
Voer hier uw naam in