Moslimgebeden voor alle gelegenheden

0
6652
Moslim man leest de soera voordat hij naar bed gaat

In de islam worden namaz en dua gebeden gemaakt en opgeroepen tot gesprekken met God. Zo raakt een persoon de Almachtige, de lucht aan en groeit spiritueel. Volgens de bevelen van de Almachtige is elke moslim verplicht om namaz te kennen en te lezen, terwijl de dua en soera zijn gemaakt om te helpen in wereldse en spirituele zaken.

Wanneer is het gebruikelijk om islamitische gebeden te lezen?

In de islamitische religie is het lezen van gebeden een van de belangrijkste acties. Men gelooft dat gebed de verbinding is van elke persoon met God, daarom proberen moslims het vaker te lezen. Iedereen wil zo dicht mogelijk bij de Almachtige staan, bij Allah. De profeet Mohammed zei dat gebed de beste daad van de mens is. Namaz wordt vijf keer per dag gelezen, het reinigt de moslim van zonden, versterkt de geest en het geloof en beschermt ook tegen toekomstige val en zondige gedachten. Mensen van de islamitische religie zijn ervan overtuigd dat het eerste wat hen zal worden gevraagd bij het Laatste Oordeel is of het gebed op tijd werd gelezen.

Volgens de geaccepteerde regels en tradities wordt het baden uitgevoerd vóór het gebed. Pas daarna verschijnt de lezer voor de Heer. In het eerste ochtendgebed prijst en eert hij de Schepper, vergroot en bevestigt hij zijn onweerlegbaar recht om te aanbidden. De lezer bidt tot de Schepper, vraagt ​​Hem om hem het juiste pad te tonen, en als bewijs van de grootste trouw en volledige nederigheid, buigt hij voor Allah naar de aarde.

Moslimgebeden worden uitsluitend in het Arabisch gezongen, alleen deze taal wordt beschouwd als de taal van Openbaring, alleen daarin heeft een persoon het recht om met God te spreken. Ook wordt, volgens de vereisten, vijf keer per dag gelezen.

Moslimgebed knielend en buig voor de grond

Hier is een lijst met gebeden die elke dag in de islamitische religie moeten worden gelezen:

 • Bij het ochtendgloren, wanneer de zon alleen de hemel raakt, wordt het eerste ochtendgebed gereciteerd. Het wordt Irtange genoemd;
 • Precies op het midden van de dag, wanneer de zon op zijn hoogtepunt staat, wordt het tweede middaggebed gelezen. Het wordt Oyla genoemd;
 • Tussen het midden van de dag en zonsondergang, 's avonds, wanneer de zon naar de horizon begint te bewegen, wordt het derde avondgebed gelezen. Het wordt Ikende genoemd;
 • Bij zonsondergang, op een moment dat de zon voorbij het zicht begint te gaan, wordt het vierde, late gebed gelezen. Ze wordt Ahsham genoemd;
 • In de schemering, wanneer de zon al is verdwenen, wordt het laatste, vijfde nachtgebed gelezen. Het heet Yastu.

Dit ritme is het levensritme van elke moslim, zijn onverwoestbare plicht. Hij heeft het recht om namaz te lezen op elke plaats, in een moskee, thuis, op het werk, op straat, op kantoor, het maakt niet uit. Azan is verplicht voor het gebed - dit is een oproep tot gebed.

Naast het bovenstaande zijn er ook voorwaarden waaraan moslims zich moeten houden:

 • Rituele zuiverheid. Voor elk gebed moet de lezer controleren of de plaats schoon is en of hij zelf schoon is. Was de kamer in geval van vervuiling en was uzelf. Wassen voor elk gebed is ook verplicht;
 • Qibla. Tijdens het lezen van het gebed moet de moslim worden geconfronteerd met het moslimheiligdom van de Ka'ba;
 • Clothing. Moslimkleding moet volledig schoon zijn, vooral van het afvalwater en de wol van varkens en honden.Voor mannen en vrouwen moet de aurat worden bedekt, voor mannen is het slechts een deel van het lichaam, van de navel tot de knieën. Bij vrouwen is dit hele lichaam volledig, behalve het gezicht, de handen en de voeten;
 • Oprechtheid en eerlijkheid. Elke moslim heeft het recht om namaz alleen te lezen met een open hart en oprecht verlangen, anders zal Allah hem straffen.

Reden is ook belangrijk tijdens het lezen, het moet glashelder en duidelijk zijn. Alle psychotrope en sterke stoffen zijn strikt verboden in de islamitische religie.

Wat moet elke moslim weten?

In de islamitische religie zijn er bepaalde gebeden die elke moslim zou moeten kennen. Zo is het ook in andere religies. Mensen leren ze uit hun hoofd en gebruiken ze voor het beoogde doel op het daarvoor bestemde tijdstip. In de islam worden gebeden namaz, dua, surah genoemd en worden ze uit de koran gehaald. Namaz wordt vijf keer per dag gelezen en is een must voor moslims over de hele wereld. Voor elk gebed is een specifieke tijd goedgekeurd en waar een persoon zich ook bevindt, als hij een moslim is, is hij verplicht het gebed hiervoor in de toegewezen tijd te lezen.

Moslim leest avondgebed

Dua en soera zijn daarentegen gebeden die zijn ontworpen om iemand met iets te helpen. Stel dat er een dua is voor genezing van een ziekte, een dua voor het aantrekken van rijkdom, een dua tegen het boze oog, een sura voor reizigers, een sura voor ouders, enz.

De belangrijkste moslimgebeden zijn gebed. Hieronder zal ik de fundamentele dua's en sura's opsommen die een persoon in het leven zullen helpen.

Voor geluk en geld

Gebed tot Allah voor geluk en geld moet worden gelezen in de taal van Openbaring, dat wil zeggen in het Arabisch. Van tijd tot tijd wordt er in de Hadith Sharif een gebed gehouden en gelezen dat alle moslims helpt hun schulden kwijt te raken, de geldstroom naar de familie terug te geven en het geluk te verbeteren.

Voor het gemak van de lezers zullen we een gebed bidden voor geluk en geld zoals het in het Arabisch moet worden gelezen:

"Allahume is falikal-isbahi wa jailelleya sekenen vas-shamsa val-kamara husbanen ikdi annid deina wa anini minel-fakri v amtini bi-sami wa basari va kuvveti fi sabile."

Dua wordt als volgt vertaald in het Russisch:

Moslim leest dua om rijkdom aan te trekken

“Allah de Almachtige geeft ons elke ochtend zonsopgang en zonsondergang, zodat we wakker kunnen worden en werken, en dan rusten. Voor de scheiding van dag en nacht gaf Allah ons de maan en de zon, en eist nu van hen. Oh, genadige Schepper, geef me kracht, geef me wil en geest, zodat ik geld kan verdienen om mijn schulden af ​​te betalen, zodat ik niet arm ben en in voorspoed kan leven. Ik zal een slaaf op uw pad worden, ik zal u trouw dienen, met mijn ogen en oren, met al mijn kracht. (Malik, Dua, 495). "

Dit is een gratis vertaling, speciaal voor degenen die zich net hebben bekeerd tot de islam en de taal nog niet zo goed kennen om alle gebeden te begrijpen. Zoals hierboven is geschreven, heb je voor het lezen van gebeden immers een kristalheldere geest nodig, en daarom is het belangrijk om te begrijpen wat je leest.

bescherming

Moslims gebruiken zowel een dua als een sura om zichzelf te beschermen tegen het boze oog en andere problemen. Maar naast gebed zijn er ook aanbevelingen voor bescherming tegen het boze oog.

Onder de aanbevelingen zijn de volgende:

 • De schoonheid van een persoon moet zorgvuldig worden verborgen. Daarom bedekken moslimvrouwen en -mannen hun lichaam zo zorgvuldig met kleding. Als een moslimvrouw niet volgens de sharia gekleed is, houdt ze zich niet aan de instructies van de Almachtige. Als ze iets meer onthult dan haar gezicht, handen en voeten, dan wordt ze gemakkelijk blootgesteld aan het boze oog;
 • Elke dag 's morgens en' s avonds moet men de dhikr en de gebeden van de profeet Mohammed lezen, evenals gebeden 5 keer per dag;
 • Kinderen, broers, zussen en vrouwen mogen niet op plaatsen zijn waar ze aan het boze oog kunnen worden blootgesteld. Daarom zijn jonge kinderen en hun moeders vaak thuis en in het huishouden betrokken om niet meer naar buiten te gaan.

Volgens de legende van dit dua kwam een ​​engel naar de profeet Mohammed, ten tijde van zijn verdriet. Het verdriet was de ziekte van de kinderen, Hussein en Hassan. Ze waren ziek vanwege het boze oog. Toen vertelde de engel de profeet effectieve woorden die hen onmiddellijk overeind brachten.

Onthulde koran

De woorden van gebed van corruptie en het boze oog in de islam in het Arabisch zijn als volgt:

"Alahumma voor sultanil azimi wa wenkte kadimi hall vazhil karimi valyal Kalimati ttammati wa daavatil mustajabati afil Hasa-na va Husayna (de naam van de patiënt moet hier worden vermeld) min anfusil zinni va ayunil insi."

Gratis vertaling in het Russisch voor een beter begrip van het gebed:

“Almachtige Allah beschermt een man tegen corruptie en het boze oog, want een man buigt, dient hem als zijn hele wezen. Bescherm, o Almachtige (naam van de mens), tegen kwade ogen die jaloers zijn en vol woede. Zoals de engel bewaart en beschermt, zo bewaak en bescherm je ons. '

Naast bescherming tegen het boze oog, zijn er ook speciale dua's en sura's om te beschermen tegen verschillende levensproblemen. De onderstaande dua moet drie keer achter elkaar worden gelezen. Dit gebed werd gegeven door de profeet Mohammed aan een Sahaba die klaagde over een schorpioenbeet. Hij zei dat het moeilijk voor hem was om zichzelf te verdedigen en de profeet schreef hem de woorden die hij drie keer achter elkaar moest lezen.

In het Arabisch zijn de woorden als volgt:

"Aguzu bi-Kalimati Llakhi-t-tamati min sharri ma haliak."

Vertaling van woorden in het Russisch is als volgt:

"Ik verdedig mezelf met deze woorden, met de perfecte en grote woorden van Allah, tegen alle kwaad en alle problemen die Hij schiep en die mij omringen."

Er zijn een groot aantal moslimgebedsamuletten ter bescherming; de beschreven optie is een van de vele.

Gebeden voor examens voor geluk en geluk (islam)

Voor elke student zijn examens een grote stress. Zelfs als hij het onderwerp perfect kent en de kaartjes perfect heeft geleerd, wordt de angst voor schande, niet voorbijgaan, de vraag niet beantwoorden, niet alleen verward door de student, maar ook door al zijn familieleden. Vaak, goed of slecht, zullen we het onderwerp overdragen, niet alleen afhankelijk van kennis, maar ook van zelfvertrouwen. Je moet het ermee eens zijn dat de hogere beoordeling wordt gegeven aan een zelfverzekerde student die vragen duidelijk beantwoordt, een koude geest heeft over de taak dan degene die mompelt, verdwaalt, lang denkt, enz. Daarom moet eraan worden herinnerd dat het belangrijkste is om op tijd te leren, zorgvuldig bereid je voor en twijfel niet aan je eigen sterke punten. Gelovigen hebben nog een pluspunt - hun geloof en gebeden. Voor het examen kun je verschillende dua's of sura's lezen.

Hieronder geven we een paar dua's en sura's die voor examens kunnen worden gebruikt om te kalmeren, te ontspannen, de geest leeg te maken en geluk en geluk te brengen.

Moslimvrouwen leggen examens af

Het eerste gebed brengt succes, het kan in elk bedrijf worden gebruikt, het klinkt als volgt:

“Rabbi Yassir wa la tuassir. Rabbi Tamim Bil Khair. '

Vertaling naar het Russisch is als volgt:

“O Almachtige Allah! Ik start dit bedrijf en ik vraag u om het niet ingewikkeld te maken, mijn weg te verlichten. Mijn heer! Ik bid u, geef me een snelle en goede voltooiing van het geschrevene. "

Het tweede gebed is bedoeld om te helpen bij het werk dat al is begonnen. Het helpt een persoon om nieuwe manieren te vinden om het op te lossen, helpt andere mensen te vinden die klaar staan ​​om het proces te versnellen of te vergemakkelijken. Het klinkt als volgt:

“Allahumma khyr lee va-htar lee. Ba la taclini ala ichtiyari. ”

De betekenis van de woorden:

“Almachtige Allah! Maak me waardig om een ​​moeilijke taak te voltooien, maak me een goed pad voor mij. Laat me niet alleen met moeilijkheden. '

Het derde gebed helpt de geest te verduidelijken en een moeilijk gesprek te vergemakkelijken, ontketent de taal. Het kan niet alleen worden gebruikt voor examens, maar ook voor complexe zakelijke bijeenkomsten en interviews. Dua-woorden:

"Rabbish-shrahli sadri wa yassir lee amri wa-hlul ukdatan min lisani, yafkahu kavli."

Betekenis: Mijn heer! Open mijn hart en ziel om de juiste beslissingen te nemen, maak mijn werk gemakkelijker voor mij. Maak de knoop in mijn tong los zodat de woorden voor anderen duidelijk klinken en gemakkelijk worden geaccepteerd.

En het laatste gebed, opgesteld door ons in het artikel, stelt ons in staat om de stroom van kennis te vergroten. Het helpt om alles wat is gelezen en geleerd te onthouden, helpt timide mensen die het onderwerp goed kennen, maar vanwege natuurlijke bescheidenheid kunnen ze de vraag niet correct beantwoorden. Het klinkt als volgt:

“Rabbi Yassir wa la tuassir. Sahhil aleina bi fadlikya ya muyassir."Rabbi Zidna Ilman wa Fahman Nafian wa Tamim Bil Khairin."

Betekenis: Mijn heer Allah! Maak het voor mij gemakkelijker om deze taak te voltooien, maak het niet ingewikkelder. Dankzij uw vrijgevigheid kan ik mijn geest schoon en open gebruiken. Edelachtbare, vergroot mijn kennis, begrip, geef me een gunstige conclusie voor de beoogde!

Moslimgebed voor het lezen voor het slapengaan

Naast het laatste gebed, dat in de schemering moet worden gelezen, zijn er ook dua's en sura's die de slaap verbeteren en helpen voor de komende dag. Er zijn er een groot aantal, dus we geven er slechts een paar in het artikel.

Moslim legt uit hoe soera te lezen

Voor een goede nachtrust reciteren moslims het volgende gebed:

AlhamduliLlyahi allazi ahya-na bada ma amata-na wa ilyay-hi-n-nushur!

Het is als volgt vertaald:

Alle lof zij Allah! Hij heeft ons nieuw leven ingeblazen na de dood, het is aan Allah dat we aan het einde van het leven zullen worden teruggegeven!

Ook is er een bepaald ritueel dat elke moslim moet uitvoeren voordat hij naar bed gaat. Net als de profeet Mohammed is een persoon verplicht om drie keer te slapen voordat hij naar bed gaat en dan drie soera te lezen, dit zijn 112 Al-Ihlas ("Reiniging van het geloof"), 113 "Al-Falyak" ("Dawn"), 114 "An "Us" ("People").

Met behulp van deze sura's zal een persoon tot de ochtend worden beschermd tegen Shaitan. Herhalend na de profeet, moet u na het lezen van de gebeden uw lichaam drie keer van top tot teen afvegen.

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (4 beoordelingen, gemiddeld: 4,75 van de 5)
Bezig met laden ...

VERLATEN ANTWOORD

Voer je reactie in!
Voer hier uw naam in