Het sterkste gebed tot Spyridon van Trimyphus

0
11222
Gebeden tot St. Spyridon

De Trimifunt Miracle Worker Saint Spyridon tijdens zijn leven was een model van rechtvaardigheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en menselijkheid. Hij verrichtte wonderen ten bate van iedereen die het vroeg, opgeofferd aan mensen in nood, en hij leefde in bescheidenheid en streefde niet naar rijkdom of glorie. De heilige wordt gecrediteerd met wonderbaarlijke genezingen, zowel fysiek als mentaal. We wenden ons tot hem voor stabiliteit, en waar het uit bestaat, zullen we in meer detail in dit artikel vertellen.

Wat kan ik vragen van Spiridon van Trimyphus?

Wat te bidden tot Spiridon de Wonderwerker

Tijdens zijn leven werd Spiridon van Trimifunt gekozen tot bisschop van Trimitus, maar hij was niet verwaand, maar ging net als alle anderen door met een rechtschapen leven en verdiende zijn brood. Hij kreeg de bijnaam de Miracle Worker voor zijn goede instelling, hulp aan zijn familieleden en wonderbaarlijke verwondering. Na de dood van Spyridon werden ze verheven tot de rang van heiligen en tegenwoordig zoeken ze hulp in verschillende zaken:

 • voor materieel welzijn;
 • voor ondersteuning in het bedrijfsleven en de handel;
 • voor genezing;
 • voor hulp bij het werk;
 • om huisvestingsproblemen op te lossen.

Gebeden tot St. Spyridon worden aangeboden op het icoon met zijn gezicht in de kerk of thuis met geloof in Gods kracht en genade.

3 krachtige gebeden tot Spyridon van Trimyphus

Vandaag zijn de 3 krachtigste gebeden gericht aan Spyridon van Trimyphus bekend:

 • met een verzoek om hulp in alle aangelegenheden en ondernemingen, voor hulp bij het werk;
 • gebed voor monetair welzijn en succesvolle handel;
 • petitie voor spirituele en fysieke genezing.

Elk van de genoemde gebeden moet vanuit het hart worden uitgesproken, zonder het doel iemand te schaden met zijn eigen bestwil en uit nood. Net als in het leven zal Saint Spyridon iedereen helpen die van toepassing is, rust en beloning uit genade verleent.

Gebed één: om hulp

De heilige wordt beschouwd als de verdediger van de orthodoxie, omdat hij alle gelovigen in alle uithoeken van de aarde beschermt en helpt. Om zich tot hem te wenden voor hulp bij bedrijven en ondernemingenuniverseel gebed van st. Spiridon:

“O, gezegend door Saint Spyridon, de grote heilige van Christus en de glorieuze wonderdoener! Staande in de hemel de Troon van God met de gezichten van engelen, kijk met een genadig oog naar de komende mensen (naam) en vraag om uw krachtige hulp. Smeek de genade van de mensheid God, moge Hij ons niet veroordelen vanwege onze ongerechtigheid, maar laat Hij met ons doen door Zijn genade! Vraag ons van Christus en onze God om een ​​vredig en sereen leven, een gezonde ziel en lichaam, aardse goedheid en alle overvloed en voorspoed, en laat het goede niet in kwaad veranderen, gegeven aan ons van de genereuze God, maar tot Zijn glorie en tot verheerlijking van uw voorbede ! Verlos allen die door geloof komen dat zonder twijfel aan God is, van alle geestelijke en lichamelijke problemen, van alle verlangen en duivelse laster! Word een trooster, een niet-beangstigende arts, een pechhelper, een naakte beschermheer, een weduwnaarverdediger, een sterke verdediger, een babyvoeder, een oude fortificeerder, een rondreizende reisgids, drijvende stuurman en ga door met alles, je sterke hulp die alles vereist, zelfs nuttige redding! Alsof we je gebeden instrueren en observeren, zullen we eeuwige rust bereiken en God met je verheerlijken, vrolijkin de Drie-eenheid van heiligen van Slavimago, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en voor altijd. Amen. "

Deze gebedsdienst wordt ook wel een gebed tot Spyridon van Trimyphuntes voor de handel genoemd, omdat het helpt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in verband met handelsactiviteiten. Tegelijkertijd doet hij een beroep op de bescherming van zijn eigen woning, land, werk of arbeid tegen jaloerse mensen, vijanden en slechte wensen.

Gebed twee: over welzijn

3 gebeden tot St. Spyridon

Om financieel succes te bereiken, de staat te herstellen, te voorzien in middelen van leven zal het gebed voor het financiële welzijn van de Hiërarch mogelijk maken. Het gebed voor werk naar Spiridon Trimifuntsky, dat bijdraagt ​​aan het zoeken naar een nieuwe baan, valt in de tekst samen met het gebed voor Spiridon Trimifuntsky voor hulp bij werk op het werk, dat al beschikbaar is. De heilige tekst luidt als volgt:

“O Grote en prachtige St. Hiërarch van Christus en de wonderdoener Spiridon, de Kerkir-lof, het hele universum is helder, gezegend met gebed tot God en allen die hun toevlucht tot u nemen en getrouw voorbidder bidden! Je legde glorieus het orthodoxe geloof in de Nikestem-kathedraal onder de vaders uit, je toonde de eenheid van de heilige drie-eenheid met wonderbaarlijke kracht, de ketterijen en ketters schaamden hen volledig. Hoor ons zondaars, de prelaat van Christus, die tot u bidden, en door uw sterke voorspraak met de Heer, verlos ons van alle kwaad van onze situatie: van blijdschap, overstroming, vuur en dodelijke zweren. Je hebt je volk gered van al deze rampen in je tijdelijke leven: je hebt het land gered van de invasie van Hagarians en van blijdschap, je hebt de koning gered van een onredelijke ziekte, en veel zondaars tot bekering gebracht, jij die de troon glorieus hebt opgewekt, voor de heiligheid van je leven, Angela onzichtbaar in de kerk van zingen en je samen met je dienen. Glorie aan u, o Heer, van uw trouwe dienaar, Heer Christus, alsof u alle geheime menselijke daden van het geschenk moet begrijpen en de onrechtvaardige levenden moet ontmaskeren. U hebt haastig de mensen geholpen die in armoede en ontoereikendheid leven, u slecht misbruikt tijdens de vreugde en in vele andere tekenen met de kracht van de levende Geest van God heeft hij u geschapen. Verlaat ons en de heiligen van Christus niet, herdenk ons, kinderen van u, bij de Troon van de Almachtige en smeek de Heer, moge Hij veel van onze zonden vergeven, ons een vredig en vredig leven schenken, maar het einde van onze buik zal schaamteloos en vredig zijn en ons zegenen met eeuwige gelukzaligheid in de toekomst laten we glorie en dankzegging naar de Vader en naar de Zoon en naar de Heilige Geest sturen, nu en altijd en voor altijd en altijd. Amen. "

Dit gebed om geld en geluk Spiridon draagt ​​bij aan de vroegst mogelijke verrijking, verbetering van de financiële positie en succes in elk werk. Het verzoekschrift zal armoede, financiële instabiliteit verlichten en beschermen tegen mislukkingen. Een gebed lezen helpt in gevallen:

 • verkoop van onroerend goed, auto's of andere goederen;
 • op zoek naar een nieuwe baan of het behouden van een oude;
 • in loopbaanontwikkeling;
 • bij het oplossen van juridische kwesties en in rechtbanken;
 • om het inkomen en de welvaart van hun eigen bedrijf te vergroten.

Gebed Drie: voor genezing

De wonderen van Saint Spyridon zijn tot op de dag van vandaag bekend. Er zijn veel verhalen over hoe de Miracle Worker, door de kracht van woorden, zelfs de meest ongelovigen in het bestaan ​​van de Heer en zijn genade overtuigde. Tegelijkertijd wordt er veel verteld over de genezing van geestelijk en lichamelijk getroffenen. Gezondheid zoeken bij de heilige volgt een gebed voor welzijn:

“O gezegende Saint Spyridon! Bid om de genade van de God van God, moge hij ons niet veroordelen vanwege onze ongerechtigheid, maar laat hem met ons doen door Zijn genade. Vraag ons, de dienaren van God (namen), van Christus en onze God voor een vredig en sereen leven, gezonde ziel en lichaam. Verlos ons van alle soorten mentale en fysieke problemen, van alle verlangen en duivelse laster. Gedenk ons ​​op de troon van de Almachtige en smeek de Heer, moge Hij vergeving van veel van onze zonden schenken, een comfortabel en vredig leven, schenk ons, maar de ondergang van onze buik zal schaamteloos en vredig zijn, en de zegeningen van de eeuwigheid in de toekomst zullen ons schenken,mogen we voortdurend glorie en dankzegging naar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest sturen, nu en eeuwig en voor altijd. '

Dit gebed maakt het niet alleen mogelijk om te genezen, maar helpt ook demonen van een persoon te verwijderen.

Hoe te bidden

Hoe Trimifutskogo te bidden

Voordat u begint te bidden tot Spiridon de Wonderwerker, moet u een aantal verplichte regels overwegen:

 1. De tijd voor gebed wordt gekozen op basis van de mogelijkheden: in de vroege ochtend of late avond. De belangrijkste voorwaarde is om het gebed alleen te lezen, zodat niemand de actie kan afleiden of verstoren. Het wordt aanbevolen om de avondtijd te kiezen voordat u naar bed gaat.
 2. Gedachten in gebed moeten puur en oprecht zijn en intenties moeten de dorst naar gemakkelijk geld of de wens om andere mensen te misleiden uitsluiten.
 3. Het is noodzakelijk om te focussen op wat gewenst is, zonder de geest te verstoppen met gedachten, angsten of angsten van buitenaf. Het is belangrijk om de tekst uit te spreken terwijl u in rust bent.
 4. Om de petitie te laten horen, moeten de heilige teksten vóór het pictogram van de heilige en in het licht van kerkkaarsen worden uitgesproken.
 5. De ruimte moet stil zijn en alle elektrische apparaten moeten zijn uitgeschakeld.

Gebeden worden dagelijks voorgelezen aan Saint Spyridon, totdat het gewenste wordt gegeven. Een keer per week, bij voorkeur op zondag, wordt aanbevolen om naar de kerk te gaan om een ​​moleben aan te bieden binnen de muren van de tempel.

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (5 beoordelingen, gemiddeld: 4,20 van de 5)
Bezig met laden ...

VERLATEN ANTWOORD

Voer je reactie in!
Voer hier uw naam in