De krachtigste amulet - "Droom" van de Heilige Maagd Maria

0
3202
De droom van de Heilige Maagd Maria een wonderbaarlijk gebed voor alle redding

Het offer van de Moeder van God, die haar enige zoon gaf om boete te doen voor de zonden van de mensheid, is iedereen bekend. Maar wat de Moeder van God in deze moeilijke dagen heeft meegemaakt, wordt zelden gezegd. De reeks gebeden 'Dreams' vertelt over de kwelling en dient als een gids voor ware gelovigen die om redding vragen.

Hoe lees je de "Dromen" van de Maagd?

Lees de Dromen van de Maagd correct

Een orthodoxe gelovige wil misschien 'Dromen' van het gebed gewijd aan de Moeder van God uitspreken, in overeenstemming met kerkelijke canons. Om te beginnen worden gebedsteksten gekopieerd op een blanco vel papier. De kleur van de pasta moet alleen zwart zijn, je moet speeksel of een druppel bloed in de inkt mengen.

Als je tijdens het proces een grammaticale of spelfout hebt gemaakt, begin dan opnieuw en herschrijf het gebed op een nieuw vel. Je zou moeten schrijven in het licht van een kerkkaars. Bedorven papier wordt in 4 delen gescheurd, ontstoken door de vlam van een kaars en as wordt verspreid in de wind. Let op zijn richting. Als de as omhoog is gevlogen, is dit een goed teken. Asaflopend geeft een verkeerde levenshouding aan (je moet je mening heroverwegen). Als er asdeeltjes terug het venster in vliegen, werkt de geselecteerde gebedstekst mogelijk niet, zoek dan een andere voor jezelf.

Het gebed "Droom" van de Heilige Maagd Maria, herschreven in keurig handschrift, moet constant bij een persoon zijn. Lees het zo vaak als je tijd hebt, maar minstens veertig dagen, 's nachts, voordat je naar bed gaat. Gebed wordt alleen gedaan, in volledige stilte. Kijk naar het pictogram, steek er een kaars naast aan en denk goed na over wat je van de Moeder van God vraagt. Het gebed wordt gefluisterd, maar duidelijk, zonder te struikelen. Ga aan het einde van het gebed naar bed: eten, praten met iemand of tijd doorbrengen in entertainment (internet, computerspelletjes, tv) is niet gepast.

Dreams of Our Lady

Samenvatting van de cyclus "Dromen" (getallen):

 1. Bescherming tegen vijanden en beledigingen;
 2. Redding van moedeloosheid en kwalen;
 3. Het wegwerken van welke tegenslag dan ook;
 4. Lees voor de redding van de ziel (die van jezelf of afvallig);
 5. Amulet voor engelachtige bescherming;
 6. Hulp in het begin;
 7. Bescherming tegen ongeluk;
 8. Gebed om het goede aan te trekken;
 9. Verlichting van lijden;
 10. Beschermend gebed tegen corruptie;
 11. Opbrengst van bloem;
 12. Talisman-gebed uit moeilijkheden;
 13. Gebed om genade;
 14. Beroep bij scheiding van een echtgenoot;
 15. Verzoek om voorbede;
 16. Gebed voor bescherming tegen zorgen;
 17. Redden van wraak van de vijand;
 18. Bescherming tegen vijanden;
 19. Beschermend gebed voor zwangere vrouwen;
 20. Voor het heil van de ziel;
 21. Voor het bewind van gerechtigheid;
 22. Verzoekschrift aan God;
 23. Indicatie van de noodzaak om gebedenboeken bij u te dragen;
 24. Patronage van degenen die beledigen;
 25. Gebed over de zieken;
 26. Afleiding van problemen;
 27. Verzoek om bescherming door de rechtbank;
 28. Zondaggebed;
 29. Gebed voor redding;
 30. Beroep voor een lange reis;
 31. exorcisme;
 32. Verzoek om bescherming tegen vijandige machinaties;
 33. Redding van ziekte;
 34. Ontlasting van kwelling;
 35. Gebed als beschermende barrière;
 36. Een verzoek om vergeving van zonden;
 37. trekken;
 38. Verzoek om bescherming tegen wangedrag;
 39. Een verzoek om geluk en lange jaren;
 40. Gebed in de naam van liefde en glorie;
 41. Belijdenis van zonden;
 42. Charme van haat;
 43. Vagevuur van vuil;
 44. Het gebed van de patiënt voor genezing;
 45. Verzoek om ontvoering van problemen;
 46. Voor vruchtbaarheid;
 47. glorie;
 48. Brandbeveiliging;
 49. Engelachtige patronage;
 50. Voor geluk en bescherming tegen problemen;
 51. Gebed voor 1 januari (voor geluk en maanden later);
 52. Januari - februari;
 53. Voor maart;
 54. Voor april;
 55. Mei-gebed - juni;
 56. Juli - augustus;
 57. September en oktober;
 58. Gebed in november;
 59. Decembergebed;
 60. Demonen verdrijven;
 61. Aantrekkelijkheid van welzijn;
 62. Gebed voor reizigers op de weg;
 63. Verzoek om verzoening voor zonden;
 64. Gebed van achterdocht;
 65. Conversie naar minuten van wanhoop en verdriet;
 66. Hulp en bescherming van de Heer;
 67. Bidden van alle kwaad;
 68. Verzoek om afscheid woorden van de Maagd;
 69. Het heil van een onschuldige ziel;
 70. Verzoek om het aantrekken van materiële overvloed;
 71. Charme voor opslag op de werkplek;
 72. wroeging;
 73. Zuiverheid van geest en gedachten;
 74. Charme van tovenaars en magie;
 75. Bescherming tegen alles wat schade kan berokkenen;
 76. Verzoek om retentie zonder kosten;
 77. Gebed voor alle gelegenheden.

Zoals je misschien hebt gemerkt, lijken veel namen erg op elkaar, als ze de naam van een ander niet volledig herhalen. Elke tekst heeft echter zijn eigen effect en moet niet worden verward.

Tekst 77 "Slaapstand"

Tekst 77 Droom

De "Droom" van de Heilige Maagd Maria is een wonderbaarlijk gebed voor alle tijden, dat vaak het "gouden" wordt genoemd. Het reinigt het lichaam en de ziel tegen besmetting, beschermt de aanbidder tegen demonische verleiding. Het wordt gelezen wanneer het nodig is om het boze oog of een negatieve impact van vijanden en jaloerse mensen te verwijderen. Het proeflezen van de 77th Dream is een soort amulet, waarna het opleggen van schade en het opleggen van zwarte magie aan een persoon niet werkt. Hij geneest van kwalen, beschermt tegen ongeloof en verschillende tegenslagen.

De plot van het gebed is deze: de Moeder van God ontmoet haar zoon en deelt haar ervaringen over de naderende dood van Christus in een droom. De Zoon van God stelt zijn moeder gerust en vertelt over de naderende hemelvaart. 77 'Droom' van de Heilige Maagd Maria, gebed dient als een beroep op de Schepper om hulp te vragen en kracht te geven.

Gebed 77 "De Droom" van de Maagd wordt hieronder gegeven:

“De Moeder van God zag een droom: onder het bellen van klokken kwam Christus naar haar toe en vroeg: - Heb je goed geslapen - wat zag je in een droom? - Ze hebben je aan het kruis genageld - je brak je ribben met een speer, water stroomde van rechts, bloed stroomde van links. Login centurion was gewassen, hij werd toegeschreven aan de heiligen. Mijn moeder huilt niet, lijdt niet, verderf zal mij niet nemen, de Heer op de derde dag zal naar de hemel gaan. Degene die de zevenenzeventigste droom in zijn huis houdt, de kwade duivel zal hem niet raken, engelen vliegen in en redden van alle kwaad. Van zeventig kwalen en problemen verlichten. Amen (3 keer). "

7 "Droom" van de Heilige Maagd

De zevende droom van de Maagd

Gebed uit alle tegenslagen is gebaseerd op de zevende droom van de Moeder van God, waarin zij haar visioenen op Christus beschrijft, waar hij aan het kruis wordt gekruisigd en vervolgens naar de hemel stijgt. Jezus antwoordt haar, wijzend naar de behoefte aan degene die vraagt ​​om minstens drie keer per dag te bidden voor het heil van de ziel en bescherming tegen tegenspoed:

'In de stad Jeruzalem, in de heilige kathedraal, sliep Moeder Maria op de troon aan haar rechterhand. Jezus Christus vraagt ​​haar: "Moeder Maria, slaap je of slaap je niet?" - Ik slaap niet, maar ik zie een droom over jou, Jezus Christus. Het is alsof jij, Jezus Christus, de Joden gekruisigd in drie bomen, in drie amandelen, in drie dinarieten en geketende handen en voeten met nagels. De kwelling van de heilige geest lag op mijn hart. Het gouden kruis op de borst wordt gegoten, Jezus Christus stijgt naar de hemel. "Moeder Maria, is uw droom ingewikkeld - niet ingewikkeld?" Het is noodzakelijk om een ​​brief te schrijven, maar om aan alle gelovige slaven te geven. Laat die slaaf drie keer per dag lezen. Die slaaf zal worden gered, gered en vergeven van alle problemen, van alle tegenslagen: van de donderende donder, van de vliegende pijl, van het verloren bos, van het beest dat eet, van het brandende vuur, van verdrinkend water. Gaat naar de rechtbank - wordt niet beoordeeld. Sta in de gelederen - zal niet worden gedood. Amen (driemaal). "

Gebed 7 “Droom” wordt drie keer per dag gelezen.

Gebed 22 "Droom"

Gebed 22 van Onze-Lieve-Vrouw

Het unieke van de gebedscyclus is dat elke persoon in staat is een tekst te vinden die is afgestemd op zijn ziel. “Het gebed“ Droom ”van de Maagd op nummer 22 is een verzoek om de vervulling van een verlangen. Het lijden van Christus wordt opgesomd, hun essentie wordt getoond. Er is een uitleg over hoe de Moeder van God in een droom de Zoon van God zag in een doornenkroon met een zwaar kruis. De ontmoeting met Nikolai the Miracle Worker wordt beschreven.die langs de weg loopt om gebeden verlossing te brengen van problemen en tegenslagen.

2 "Droom" wordt beschouwd als een talisman die mensen helpt die op bittere momenten lijden:

'In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Amen. Moge mijn moeder de meest heilige Theotokos zijn. Je sliep in de bergen, bracht de nacht door. Ze had een droom, verschrikkelijk en verschrikkelijk. Dat Jezus werd gekruisigd in drie bomen. Ze gaven ze water met vitriool en plaatsten een doornenkroon op hun hoofd. En deze droom breng ik naar de troon van Christus. Hier wandelde Jezus Christus door de verre landen. Hij droeg het levengevende kruis. Jezus Christus, red en red. Zegen mij met je kruis. Moeder, Heilige Maagd Maria, bedek mij met uw sluier. Red mij, de dienaar van God (naam), van al het slechte weer, tegenspoed en ziekte. Van een slang die kruipt, van een rennend beest. Van onweer, van droogte, van overstromingen. Van alle vijanden zichtbaar en onzichtbaar. Uit de tas, uit de gevangenis, uit de rechtbank. Hier kwam Nikolai, de Miracle Worker, die een heilzame boog droeg, om mij, de dienaar van God (naam), te redden van al het slechte weer, tegenslagen en ziekten, van een sluipende slang, van een stromend beest, van een onweer, van een droogte, van een vloed. Van alle vijanden zichtbaar en onzichtbaar. Uit de tas, uit de gevangenis, uit de rechtbank. Jezus Christus, Moeder de Heilige Maagd Maria, Nicholas de Wonderwerker, ik vraag u ... (hier in uw eigen woorden om uw verzoek te vermelden) Amen (drie keer). "

70 "Droom" van het gebed van de Heilige Maagd Maria

Droom 70 Maagd

Dit gebed heeft ook een tweede naam: "Money pot." Het wordt herschreven in kalligrafisch handschrift op een apart vel en wordt altijd bij zich gedragen. De tekst wordt gelezen om de materiële situatie te verbeteren en is het meest vrome verzoek om rijkdom aan te trekken:

"De Moeder van God sliep in de lucht, Jezus Christus kwam naar haar toe en vroeg:" Oh Mijn Moeder, schrijf op of zie je? "Aan Zijn Heilige Maagd:" O mijn geliefde Zoon, ik ging liggen om te rusten van het werk van de aarde, van kinderopvang en zag een droom eng, verschrikkelijk. Ik zag je in een droom van je sluwe discipel Judas, die gewond was, ik verkocht je aan de Joden, de Joden begonnen, gooide je in de gevangenis, martelde je met zwepen, spuugde met je onreine lippen, reed naar Pilatus naar de rechtbank, droeg het onrechtvaardige hof, bekroonde ons met een doornenkroon en hulde aan het kruis , ribben doorboord. En er waren twee rovers, zij werden aan uw rechterhand en uw nek opgericht, en de ene werd vervloekt en de andere bekeerde zich en de eerste naar de hemel ”. De Heer Jezus Christus sprak tot haar: “Roep niet om Mij, Mati, die in het graf zag, want hij kan het graf niet vasthouden en de hel slikt niet, ik zal worden opgewekt, ik zal opstijgen naar de hemel, jij, mijn moeder, over de hele wereld. En wie dit vers kent, zal het weten, hij zal het goede hebben en de dood niet veronderstellen. Ik zal het observeren van alle kwaad, en ik zal goud en zilver en al het overvloedige goede aan het huis geven. ' Ik lees Amen bijvoorbeeld 40 keer per dag, het is mogelijk met een kerkkaars of met een theesalon. Beter in de buurt van het pictogram van de moeder van God. "

De verzen uit de "Droom" -cyclus, gezien door de Maagd, worden geassocieerd met verbazingwekkende gevallen van redding en genezing. De Moeder van God is de voorbidder van alle ellendige en ellendige, ze moet zonder twijfel worden aangesproken: er komt toch hulp. Maar vraag het alleen met een zuivere ziel, wees nederig en wees geduldig en volg ook een rechtschapen levensstijl en vroomheid op.

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (2 beoordelingen, gemiddeld: 4,00 van de 5)
Bezig met laden ...

VERLATEN ANTWOORD

Voer je reactie in!
Voer hier uw naam in