Gebed voor de gezondheid van de zieken

0
905
Bestel een gebed voor de gezondheid

De sleutel tot het levenssucces van een persoon is zijn gezondheid. Mee eens, er is geen wens om te werken, voor het huishouden te zorgen of dagelijkse zaken op te lossen, te genieten van rust, te lunchen, als je voortdurend wordt gekweld door gezondheidsproblemen of als een goede dierbare ziek is. In dergelijke gevallen kan een oprechte, vriendelijke groet helpen. We zullen de soorten gebeden voor ziekten opsommen en beschrijven in het onderstaande artikel.

Wat zijn de gebeden voor de gezondheid van de zieken?

Het is belangrijk om oprecht te bidden voor de gezondheid van de zieke en met een zuiver hart, alleen zulke woorden kunnen effect hebben. Als een persoon een gebed leest zonder geloof of met kwade bedoelingen, dan zullen er geen goede of slechte gevolgen zijn. Dit soort gebed kan zowel in de kerk, de kerk en thuis, in het ziekenhuis, in de kamer van de patiënt worden gelezen, zowel door de priester, de priester als onafhankelijk. Ze worden vaak gelezen na operaties of om de patiënt te revalideren, maar het kan ook worden gebruikt voor ziektepreventie om de gezondheid van een zoon, dochter, familielid, oudere ouders te verbeteren.

Wanneer een persoon andere behandelingsmethoden beëindigt of een geliefde niet kan helpen, blijft de laatste methode over, die vaak wonderen doet. Deze methode is een gebed dat zelfs op grote afstanden helpt en ondersteunt, soms is het sterker dan dure medicijnen.

Ziek kind

Naast gebed kan een gebed een grote invloed hebben op de gezondheid van de patiënt. Een gebedsdienst wordt gelezen door een kerkminister binnen de muren van een kerk, tempel of klooster op afspraak, dat wil zeggen een persoon die alleen naar de kerk wil komen en een gebedsdienst wil bestellen. Er zijn drie soorten meubels, dagelijks, maandelijks en ekster (40 dagen). Dit soort gebed tot God verhoogt de kansen van de patiënt op genezing aanzienlijk.

Het gebeurt vaak dat een persoon tijdens een ziekte ontmoedigd, pessimistisch is en daarom wordt zijn gezondheid elke dag slechter. In dergelijke gevallen is het het beste om gebeden te gebruiken, ze zullen de spirituele kracht van de patiënt versterken, hem vullen met positieve energie, hoop en vertrouwen geven in een betere toekomst, in herstel. Dankzij veranderingen in stemming en energie zal de ziekte naar de achtergrond vervagen, de gezondheid verbeteren, een persoon zal willen herstellen en tenslotte hangt alles alleen af ​​van zijn verlangen.

Gebed voor de gezondheid van familieleden en familieleden

We wensen allemaal ouders, familieleden en familieleden, grootouders, kinderen geluk, voorspoed en vooral gezondheid. Hoe kunnen we familieleden beschermen tegen ziektes en negatieven als we er niet zijn? Volgens de kerk kun je helpen als je regelmatig een gebed leest voor de gezondheid van familieleden en familieleden.

Het komt vaak voor dat we ver van onze familieleden zijn en onmogelijk in de buurt kunnen zijn, hoewel ze ons echt nodig hebben. Het is onmogelijk om altijd in de buurt te zijn. Het gebeurt dat jaloerse mensen of gewoon slechte mensen met hun gedachten de energie van onze dierbaren verslechteren, zelfs leidend tot lichamelijke ziekten en ernstige ziekten.We kunnen in dergelijke gevallen alleen helpen met een oprecht gebed om herstel.

Kind bidt in de kerk

Gebeden lezen voor het herstel van familieleden en familieleden, als dit oprecht en met zuivere gedachten gebeurt, zuiveren we het natuurlijke bioveld van een persoon, waardoor zijn immuniteit wordt versterkt. Dat wil zeggen, wacht niet op onmiddellijke genezing, gebed helpt het menselijk lichaam om de ziekte op zichzelf te bestrijden, zijn immuniteit te verbeteren, zijn geest te verhogen en zijn geloof te versterken. Dit gebed kan worden gelezen met betrekking tot een specifieke heilige, of eenvoudigweg naar de hogere machten. Voor preventie moet je elke ochtend bidden, maar als je zo snel mogelijk hulp nodig hebt, kun je deze op elk gewenst moment en een onbeperkt aantal keren lezen.

Het gebed klinkt als volgt:

Ik roep de hogere machten op, hoor mijn gebed en kom mij te hulp. Verleen alstublieft zegening en genezing aan de Slaven van God ... (vermeld de namen van allen voor wie u bidt). Bescherm ze tegen problemen en tegenslagen, help bij het genezen van ziekten, bescherm je Wings tegen vijanden en jaloerse mensen. Vul ze met de Hemelse Kracht, zodat ze de wereld goed en voorspoed brengen, in gezondheid. Amen.

Gebed tot Nicholas de Wonderwerker voor genezing

Nicholas de Wonderwerker kan worden gebeden voor de gezondheid van ouders, echtgenoot, echtgenote, voor de gezondheid van familieleden en voor hun eigen gezondheid. Het is Nicholas de Wonderwerker die op dit gebied als beschermheer wordt beschouwd, hij helpt bij de genezing van ernstig zieke patiënten, verbetert het welzijn van ouderen en versterkt de kracht. In het geval van complicaties of gezondheidsproblemen, raadt de kerk aan contact op te nemen met Nicholas the Wonderworker.

Een gebed voor de gezondheid van moeder en vader tot Nicholas de Wonderwerker is als volgt:

Holy Miracle Worker Nikolai, ik vraag u oprecht. Ik vraag je om mijn moeder en mijn vader te beschermen tegen ziektes, tegen zwakte en zwakte. Help mijn ouders het rechtvaardige pad te bewandelen en geef hen hoop voor het koninkrijk der hemelen. Sta jezelf niet toe aan zondige verleidingen te bezwijken, red ze van ziekten, kwade en jaloerse blikken, van het boze oog en het kwaad van anderen. Voorbede voor hen voor onze Heer. Uw wil geschiede. Amen.

Een gebed voor de gezondheid van haar man tot Nicholas de Wonderwerker staat in de volgende tekst:

Gezegende Nicholas de Wonderwerker, onze Verlosser en Verlosser! Ik, (mijn naam), doe een beroep op u met een smeekbede om hulp en hoop voor u. Verwijder van (naam van echtgenoot) alle ernstige kwalen en kwade kwade ogen. Laat (naam van echtgenoot) alle zonden en zondige gedachten die lijden hebben veroorzaakt los. Als mijn man corruptie heeft gekregen, haal haar dan weg, bescherm hem tegen zwakte en ziekte. Accepteer hem en mijn berouw. Hoor u en de Heer door u ons nederige verzoek, niet boos. Over Sint Nicolaas bid ik voor de gezondheid en het geluk van geliefden. Voor al je wil. Amen.

Sinterklaas de Wonderwerker

Gebed tot Nicholas de Wonderwerker om hulp bij de ziekte voor zichzelf:

O St. Nicolaas de Wonderwerker, een benadering van de Heer, zijn assistent bij het genezen en afwenden van ongelukken van de Dienaren van God, onze voorbidder! Help mij, Gods dienaar (uw naam), bij het genezen van problemen, ziekten, zondige gedachten van andere mensen, jaloerse blikken. Geef me de vergeving van mijn zonden, want ik heb berouw over mijn daden en in de gedachten van mijn zondigen. Met al mijn kracht en gevoelens die me verlaten, doe ik een beroep op je genade. Vraag onze Heer om mij, help mij om beproevingen en lijden kwijt te raken. Voor al je wil. Amen.

Natuurlijk moeten de beschreven gebeden niet aan bepaalde mensen worden toegeschreven. In moeilijke levenssituaties kunnen ze op iedereen worden toegepast, het is alleen belangrijk om de naam van de zieke te gebruiken en de meest oprechte en open gevoelens en motivaties te hebben. Nicholas the Miracle Worker zal de vrager nooit verlaten, daarom wordt hij zo hoog gewaardeerd. In de kerk wenden zij zich meestal tot Nicholas de Wonderwerker wanneer ze gebeden voor de gezondheid bestellen.

Moeder Gods gebed voor gezondheid

Opdat de petitie van de Heilige Maagd Maria het doel zou bereiken en aanvaard zou worden, moeten gebeden worden gelezen met bepaalde vereisten en voorwaarden. De geest moet worden gereinigd van alle gedachten, pure en oprechte gedachten achterlatend vol van het verlangen om genezen te worden of de behoeftigen te genezen.Alleen oprechtheid zal helpen om met de ziekte om te gaan. Het komt vaak voor dat een persoon met een dagelijks gebed gewend raakt aan de woorden en wordt afgeleid door vreemde voorwerpen. Houd dit in de gaten, concentratie en vertrouwen in je eigen woorden zullen helpen waar je om vraagt.

Bij het bidden tot de Allerheiligste Theotokos is er geen enkele tekst voor iedereen. Omdat de patrones vele naties, kerken en tempels beschermde en hielp, variëren haar gebeden. Het belangrijkste blijft één - de Maagd helpt altijd, als u zich oprecht naar haar wendt.

De Heilige Maagd Maria

We zullen een van de vele gebedsteksten presenteren die zowel voor je eigen gezondheid als voor de gezondheid van je naasten en geliefden kunnen worden gebruikt:

O Gezegende voorbidder en patrones, minnares en helper van alle mensen, slaven van God, moeder van God! Met angst, maar met geloof en alomvattende liefde, knielen we voor je icoon met een gebed en vragen om hulp. We bidden u, keer u niet van ons af, verwijt u, help, de Barmhartige Moeder, vraag om hulp van onze Zoon en onze God, Jezus Christus, red ons en ons land in vrede en rust. Bescherm uw kerk tegen ketters en onwetende personen. Er is niemand om je tot te wenden, behalve jij, Heilige Maagd, jij bent de enige almachtige. Bevrijd ons allen die vragen, Slaven van God (noem de namen van hen die vragen), van problemen, laster, corruptie, kwaad oog, van geestelijke en lichamelijke ontberingen, bescherm ons tegen zonden en verleidingen, vergeef ons onze zonden, die er zijn. Geef ons kracht en hoop, ontmoedig de dood, als deze na ons komt. Gun ons nederigheid en correctie. We zullen je naam verheerlijken, de namen van alle heiligen, we zullen altijd tot onze Heer bidden, hem liefhebben en eren. Uw wil geschiede in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor eeuwig en altijd. Amen.

Gebed Matrone voor de gezondheid van het kind

Moeder zal haar eigen kind koste wat het kost beschermen, uit alle macht. Daarom worden verzoeken om hulp bij de gezondheid van het kind als zo effectief beschouwd, dat de moeder al haar kracht en ziel erin steekt. Onder orthodoxe gelovigen is de gezegende Staritsa Matrona van Moskou vereerd en populair. Ze wordt beschouwd als de beste assistent in familiezaken en helpt bij het genezen of verbeteren van de gezondheid van familieleden en vrienden, en is vooral ondersteunend voor kinderen.

Om hulp te krijgen bij de ziekte van een kind, kunt u een gebed voor de gezondheid van de baby lezen als hij jonger is dan 7 jaar:

Gezegend Staritsa Matrona van Moskou, wij, de ouders van de baby's van God (namen van kinderen), wenden ons tot u op een moeilijk en treurig uur, bidden voor hulp. Vergeef ons alle zwakheden van zondige en demonische vuiligheid die ons opzettelijk of uit onwetendheid zijn overkomen. Help mijn kind (namen van kinderen) om zo snel mogelijk te genezen van kwalen en vervuld te zijn van liefde en geloof in onze Heer! Straf het kind niet, want het is onschuldig, help jezelf te genezen en jezelf te beschermen tegen lijden. Ik hoop op hulp en bid voor de gezondheid van het kind! Uw wil geschiede. Amen.

Gezegend Staritsa Matrona van Moskou

Een gebed voor de gezondheid van een dochter en zoon die ouder is dan 7 jaar moet als volgt worden gelezen:

The Blessed Star, Matrona of Moscow, Protector and Helper of Our Lord! Ik doe een beroep op je voor genezing en bid voor je vergeving. Ik bid, wijs de Heer op de zieke dienaar van God (de naam van het kind), vraag ons om voor hem te genezen en te beschermen. Hulp bij genezing; gooi alle boze ogen weg van mijn kind, kwade laster van anderen, schenk hem geluk en liefde. Laat (de naam van het kind) zich zo snel mogelijk herstellen en zijn ziel en lichaam zullen van het lijden afkomen. Voor al je wil. Amen.

Matron's gebeden voor de gezondheid van kinderen zijn anders, omdat kinderen tot 7 jaar oud worden beschouwd als baby's van God, zondeloze engelen.

Hoe zich tot de Heer wenden?

Er zijn drie meest waardevolle dingen in een persoon - zijn geloof, gezondheid en familie, naaste mensen. Als de gezondheid faalt, kunt u de Heer om een ​​zieke vragen met een gebed met een verzoek om zijn herstel en genezing. Alleen oprecht, met zuivere gedachten en een open ziel, met berouw voor alle toegewijde zonden, kan een smeekbede slagen. Er is een ongelooflijke hoeveelheid gebedsteksten.Duizenden jaren lang is in veel landen van de wereld onze Heer om hulp gevraagd bij ziekten, met ongeneeslijke kwalen, met vreselijke kwalen en zwakheden. Het is Jezus Christus die ons beschermt en onze zonden vergeeft.

Gebed tot de heer

We zullen slechts één tekst van een gebed voor genezing voor de Heer geven, het is niet voor iedereen hetzelfde, kan zowel worden gebruikt voor het voorkomen van de ziekte als voor het genezen van kwalen:

O Heer onze Grote, Schepper en Almachtige, ik vraag om uw hulp in een vreselijk uur. Ik vraag, verleen volledige genezing en zegen de Dienaar van God (naam) van alle kwalen en guur weer, haar bloed wassen met haar liefde en stralen van haar licht. Alleen jouw hulp zal haar genezen. Raak het aan met je wonderbaarlijke kracht, waarover ze schrijven en spreken, die over de hele wereld wordt gezongen. Verleen haar hulp op het pad naar herstel, help haar op het pad, steun haar. Geef lichtheid aan de ziel, balsem aan het hart, geef gezondheid aan het lichaam. Moge mijn Heer onze woorden horen, Glorie aan de Heer! Amen.

Hoe een gebed voor je eigen gezondheid te lezen?

Mensen, wanneer ze tegenslagen hebben, keren hun gezicht naar de hemel, zelfs als ze nog nooit eerder sterk geloof hadden gehad. De Heer vergeeft alles en helpt iedereen. Maar iedereen vraagt ​​hoe het juiste te doen en wat er moet gebeuren, zodat het gebed om genezing zo effectief mogelijk is.

We komen verward naar de tempel of kerk, op zoek naar hulp van de geestelijkheid, maar meestal wordt ons verteld dat het voldoende is om een ​​gebedsdienst, een ekster te bestellen, een notitie te geven bij de herdenking in de Liturgie, enz. Hiervoor is het voldoende om geld te betalen en met een rustige geest naar huis te gaan. Ja, kerkgebeden en verzoeken zijn wonderbaarlijk, maar alleen dat gebed zal worden gehoord en zal het meest wonderbaarlijk blijken wanneer een persoon er onafhankelijk aan deelneemt, wanneer hij oprecht en open is.

Biddende handen op Bijbel

Het is beter om niet alleen in de kerk om gezondheid te bidden en het onmiddellijk te vergeten, maar het ook zelf te lezen, in de tempel of thuis. Gedachten moeten schoon en open zijn, het moet worden behandeld met berouw van zonden, met een gebed om genezing. U kunt zich tot de Heer wenden of tot elke heilige, tot wie de vrager gewend is zich te wenden. Matrona Moskou in ziekten wordt beschouwd als een grote helper. De atmosfeer rondom de persoon die op dit moment vraagt, moet kalm zijn, niet schreeuwen, niemand mag afleiden.

Het is het beste om wierook of wierook aan te steken, ze helpen je te concentreren en de geest te reinigen. Het is beter om voor het pictogram te lezen, omdat een persoon zich rechtstreeks naar het beeld keert en het geloof hierdoor sterker wordt. Anders zijn er geen bepaalde voorwaarden, wij adviseren u om de geestelijkheid alleen om effectieve gebeden te vragen of een gebedsdienst te kopen, deze bij het bed op te slaan en 's morgens en' s avonds gebeden te lezen.

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (3 beoordelingen, gemiddeld: 4,00 van de 5)
Bezig met laden ...

VERLATEN ANTWOORD

Voer je reactie in!
Voer hier uw naam in