Sterk gebed voor het huwelijk en voorspoed in het persoonlijke leven

0
274
Gebeden voor een succesvol huwelijk

„De vrouw wordt gered door de vruchtbare”, schreef de apostel Paulus aan zijn discipel Timotheüs. Een zeldzame vrouw denkt aan geluk in het leven zonder huwelijk. Een huis vol kinderen, ruikend naar kaneelbroodjes, een man die zijn schouders overneemt, is de roze droom van de mooie helft van de mensheid. Maar als het bouwen van een huis en het bakken van broodjes eenvoudig is, dan zijn de kinderen en de man een moeilijkere taak. Hoe te trouwen als er geen waardige kandidaten in gedachten zijn en de Heer keer op keer tests in plaats van hen stuurt?

Wanhopig is het gemakkelijk om met de eerste bezoeker te trouwen en een fout te maken door dromen van datzelfde ideaal te verraden. Geloof en gebed kunnen echter het gewenste geluk in je leven brengen.

De kracht van gebed voor het huwelijk

Sterke gebeden voor het huwelijk

Niet zonder reden in de orthodoxe kerk is het huwelijk een sacrament. Het wonder gecreëerd door Jezus in Cannes van Galilea, waar hij tijdens een huwelijksceremonie wijn in gewoon water veranderde, toonde gelovigen iets eenvoudigs. Een sterk en gelukkig huwelijk is een lust voor onze Heer, evenals zijn viering. En de gebeden voor een sterke vereniging zijn aangenaam voor de Heer, die degenen begunstigt die geluk zoeken.

Wist je dat:

  • Niet alleen getrouwd, maar ook vrije vrouwen die eendracht zoeken, kunnen de zegeningen van de Heer voor geluk in het huwelijk vragen.
  • Russische meisjes uit de tsaristische tijd vonden het een traditie om een ​​gelukkig huwelijk te vragen op de dag van de bescherming van de Heilige Maagd.
  • De zegen van de unie, die de pasgetrouwden op hun trouwdag aan de Heer vragen, kent geen tijdslimiet en beperkingen - en is geldig gedurende het hele leven.
  • Het sterkste gebed voor een succesvol huwelijk is moedergebed. De hemel steunt vooral een moeder die voor haar dochter of zoon bidt. Het gebed van een moeder voor haar dochter voor het huwelijk krijgt speciale kracht op de naamdag van haar kind.

Wat zijn de gebeden voor het huwelijk?

Hoe te bidden om succesvol te trouwen

Als je een gebed kiest voor een snel huwelijk, stop dan bij degene die het dichtst bij je staat. Als je tot een heilige bidt, denk dan aan zijn beeld. Degene die je het meest "lacht" is degene die naar je luistert. Als je geboren bent op een dag gewijd aan een van de heiligen, mis dan niet de kans om hem te bedanken voor zijn steun en om geluk te vragen.

Gebeden voor het huwelijk komen het vaakst uit. Tenslotte is de Heer voorstander van oprechte en onbaatzuchtige gebeden en niets kan oprechte verzoeken zijn van een wanhopige maagd voor geluk. Het is belangrijk om te onthouden wanneer het bidden van dat lot onvoorspelbaar is. Als je na een reeks gebeden iemand ontmoet die geschikt is voor de rol van echtgenoot, maar iets in hem je in verlegenheid brengt, haast je dan niet. Misschien is dit niet jouw persoon en moet je wat langer wachten. Hij die door de hemel naar u is gezonden, zal op het eerste gezicht dierbaar en dicht bij u worden.

Je kunt bidden voor het huwelijk met verschillende heiligen: Nicholas de Wonderwerker, Matron, de Maagd, heilige paren - deze gebeden worden via hen tot de Heer gezonden. Het krachtigste gebed bestaat niet, ze zijn allemaal even effectief. Hun kracht hangt alleen af ​​van uw oprechtheid en geloof.

Gebed voor het huwelijk met Nicholas the Wonderworker

Nicholas the Miracle Worker - een krachtig gebed tot de heilige voor het huwelijk

Het gebed voor het huwelijk met Nicolaas de Goede is een van de sterkste, en zij zullen dit in elke kerk bevestigen. Waar u zich ook wendt tot de priester, u zult ongeveer een dozijn verhalen horen over hoe veel meisjes met behulp van een gebed tot Nicholas de Wonderwerker hun geluk vonden. De heilige wordt vaak vergeleken met Cupido, omdat hij liefhebbende harten betuttelt. Door tot hem te bidden, zul je de angst voor eenzaamheid kwijtraken en je zielsverwant spoedig ontmoeten.

'O, gezegende Nicolaas, de dienaar van de buitengewoon grote Heer, onze warme voorbidder en overal in verdriet een snelle helper! Help me zondig en moedeloos in dit leven, smeek de Heer God om mij de vergeving te schenken van al mijn zonden, die gezondigd hebben vanaf mijn jeugd, in mijn hele leven, daad, woord, gedachte en al mijn gevoelens; en aan het einde van mijn ziel, help mij met een vervloekte, smeekte de Heer God, alle schepselen van de Sodetel, om mij te ontdoen van luchtproeven en eeuwige kwelling: ja, ik verheerlijk altijd de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en uw genadige voorspraak, nu en altijd en altijd. Amen. "

Het gebed tot de heilige beschermheilige moet worden gelezen, gericht op de vlam van de kaars. Het is beter om dit in de kerk te doen, maar zelfs thuis is het niet verboden om zich terug te trekken voor het avondmaal. Je moet de tekst van het gebed uit je hoofd leren, of met de hand op papier kopiëren, dan wordt de tekst persoonlijk. Men zou veertig dagen moeten bidden, en het is niet verboden om, samen met dit gebed, anderen, aan andere heiligen te offeren. Je kunt ook het gebed tot Nicholas lezen voor kinderen en kleinkinderen.

Hoe vraag je de Maagd?

Hoe vraag je de Maagd om geluk in het persoonlijke leven?

Het wordt aanbevolen om het gebed voor het huwelijk met de Moeder van God te lezen na het gebed tot Sinterklaas, maar men moet zich bewust zijn van een aantal voorwaarden.

Het gebed van de Maagd kan niet worden gelezen, met de naam van een bepaalde persoon, noch moet men een vreemde echtgenoot wensen. Een dergelijke handeling, ongeacht het gekozen gebed, wordt niet goedgekeurd door de hemel. Integendeel, zelfzuchtige begeerte kan je ongeluk brengen in plaats van zegen. Bidden tot de Moeder van God volgt met heel mijn hart, met geloof en oprechtheid, dan worden uw inspanningen beloond.

De volgende gebedstekst is geschreven door Eerwaarde Konstantin Parkhomenko. Je kunt het zowel thuis als in de kerk lezen. Het is bedoeld voor het meisje zelf dat wil trouwen.

“De gezegende dame van de Maagd! Je zoon heeft je zelf opgedragen om voor zijn discipelen te zorgen. Door het ongecompliceerde geloof van de kerk bent u de moeder van allen die van de Heer houden. De gebeden van Uw Zoon worden mij geschonken, de beginner van Zijn wil, de vreugde van een eerlijk huwelijk. Help mij, mijn partner en onze kinderen om trouw te zijn aan de Heer en te leven volgens zijn geboden. Je weet wat de vreugde van het moederschap is, dat het is om een ​​baby de eerste woorden te leren, een kind groot te brengen, een volwassen kind vrij te laten in een volwassen, onafhankelijk leven. Ik smeek, gezegende, schenk mij de vreugde van het huwelijk en moederschap. Ik zal mijn best doen om dit geschenk waardig te zijn! Amen. "

Je zou het beeld van de Maagd, de bewaker van de haard, voor je moeten hebben, zodat je verlangen hoger en sterker klonk.

We bidden Matrona voor een ontmoeting met haar man

Matron helpt bij het huwelijk

Meestal wenden vrouwen van leeftijd zich tot Saint Matron, wanhopig op zoek naar een levenspartner en teleurgesteld in het huwelijk. Matron helpt iedereen, zonder uitzondering, en een jong meisje kan tot haar bidden in de naam van het vervullen van een wens.

Het gebed van Matron voor het huwelijk is een krachtig gebed, zou moeten worden uitgesproken in het huis van God, op je knieën, met je hoofd bedekt en je blik nederig neergeslagen. Houd tegelijkertijd een brandende kaars in de handen en reciteer het gebed uit het hoofd:

“Oh, gezegende moeder Matrono, de ziel in de hemel voor de Troon van God komt, maar rustend op de aarde met het lichaam, en boven genade gegeven, verschillende wonderen uitstralend. Beschouw nu uw genadige oog op ons, zondig, in verdriet, zorgen en zondige verleidingen, uw afhankelijke dagen, troostend, wanhopig, genees onze kwalen, en laat God door onze zonde ons toestaan ​​ons te redden van vele problemen en situaties, we smeekten onze Heer Jezus Christus zal ons al onze overtredingen, wetteloosheid en de val vergeven,we zijn vanaf onze jeugd nog mooier, zelfs tot op de dag en het uur dat we hebben gezondigd, en met uw gebeden die genade en grotere genade hebben ontvangen, zullen we de Drie-eenheid van de Ene God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest verheerlijken, nu en altijd en altijd. Amen. "

Gebeden tot heilige paren voor het huwelijk

Welke heilige paren helpen in het huwelijk

Niet minder populair onder de mensen zijn gebeden tot de heilige paren van martelaren, zoals Adrian en Natalia, Peter en Fevronia, Joachim en Anna.

  • Martelaren Adrian en Natalia

Gebed tot de heilige grote martelaren Adrian en Natalia voor het huwelijk

De echtgenoten Adrian en Natalia, wiens ontroerende geschiedenis van trouw aan elkaar en waar geloof in Christus, de hele wereld weet, betuttelen de familiehaard. Het volgende gebed staat op het pictogram met hun afbeelding:

'Over het heilige kleine paleis, het heilige verbond van de martelaar van Christus Adrian en Natalia, de gezegende zegeningen van de supra en het goede van de patiënten!
Hoor ons, tot u biddend met tranen, en zend ons neer alles wat aanvaardbaar is voor onze zielen en onze lichamen, en bid tot Christus God, heb genade met ons en maak ons ​​met Zijn genade, dat wij niet vergaan in onze zonden.

Voor haar, de heilige martelaar!

Accepteer de stem van ons gebed en verlos ons door je gebeden van blijdschap, verwoesting, lafheid, overstroming, vuur, hagel, zwaard, invasie van buitenlanders en oorlog in de binnenwereld, van plotselinge dood en van alle problemen, zorgen en ziekten, en versterk je gebeden en vertegenwoordiging door te versterken , verheerlijk de Heer Jezus Christus, alle glorie, eer en aanbidding die Hem past, met Zijn Vader zonder Vader en de Heilige Geest, voor eeuwig en altijd.

Amen. "

  • Peter en Fevronia

Gebed tot Petrus en Fevronia

In tegenstelling tot Adrian en Natalia, wordt het prinselijke paar Murom niet vereerd voor martelaarschap, maar voor een zeldzame oprechte en pure liefde voor elkaar. Ze waren zo trouw en gevoelig voor elkaar dat ze op dezelfde dag stierven en als uitzondering werden begraven in één doodskist. Het meest beroemde, oorspronkelijk Russische paar heiligen werd vereeuwigd in de herinnering aan mensen met oprechtheid van gevoelens. Tot op de dag van vandaag worden kinderen over hen verteld. De cartoon "The Tale of Peter and Fevronia", uitgebracht in 2017, gezegend door de Synodale Kerk en persoonlijk door Patriarch Kirill, veroverde de harten van kinderen en volwassenen.

Orthodox cartoonverhaal van Peter en Fevronia

In gebed is er geen speciaal ritueel voor hen, maar men gelooft dat een meisje dat Peter vraagt ​​om genade bij het verkrijgen van liefde, en dan Fevronia voor geluk in het huwelijk, zal vinden wat zo snel mogelijk wordt gezocht.

'O grote dienstknechten van God en voorbede, wonderwerkers voor de prinsen Peter en prinses Fevronie, de stad Murom zijn de vertegenwoordigers en beschermers, en ijverige gebeden voor de Heer allemaal!

Wij nemen onze toevlucht tot u en bidden met sterke hoop: breng heilige heilige gebeden voor ons tot de Here God voor ons zondaars en vraag ons van Zijn goedheid alles wat goed is voor onze zielen en onze lichamen: geloof is goed, hoop is goed, liefde is niet schijnheilig, vroomheid is onwrikbaar, voorspoed is in goede daden, vrede van de aarde, vruchtbaarheid van de aarde, welvaart van de lucht, gezondheid en eeuwig heil voor zielen en lichamen. Ga uit van de Koning van de Hemel: Zijn trouwe dienaren, dag in dag uit verdrietig en verdriet roepend tot Hem, de verlammende roep kan horen en onze maag laten gaan van verderf.

Vraag de kerk van de heiligen en alle machten van Rusland om vrede, stilte en voorspoed, en voor ons allemaal een voorspoedige en goede christelijke dood. Bescherm uw vaderland, de stad Murom en alle steden van Rusland tegen alle kwaad en alle trouwe mensen die naar u toe komen en met kracht aanbidden, de genadige actie van uw gunstige gebeden overschaduwen en al hun smeekbeden voor het goede vervullen. Haar wonderwerkers!

Veracht onze gebeden niet met tederheid die u wordt aangeboden, maar maak de vertegenwoordigers van de Heer op ons wakker en schenk ons ​​uw heilige hulp om het eeuwige heil te ontvangen en het koninkrijk der hemelen te beërven; laten we de onbeschrijfelijke liefde van de mens van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest prijzen, in de Drie-eenheid aanbidden we God, voor altijd. Amen. "

  • Rechtvaardige Joachim en Anna

Gebed tot Joachim en Anna

De eerbiedwaardige Godfathers Joachim en Anna gaan gehuwde paren bidden die geen kinderen in het huwelijk hebben. Meisjes die het doel van hun leven als een huwelijk en een gelukkig gezin zien, wenden zich echter ook tot hen. Lees hiervoor het volgende gebed:

“Oh, de verhoging van Christus de rechtvaardigen, de zegeningen van de Godfather Joachim en Anno, de komende Hemelse Troon van de Grote Koning en de durf om bezittingen te hebben, alsof van de Gezegende Je Dochter, de Heilige Maagd Maria en de Maagd Maria, belichaamd zal worden belichaamd! Voor u, als een multi-krachtige vertegenwoordiger en een ijverig gebed voor ons, nemen we onze toevlucht tot zondaars en onwaardigheid. Bid voor Zijn goedheid, zodat Zijn woede zich van ons afkeert, volgens onze daad rechtvaardig over ons bewoog, en onze talloze overtredingen van zonde zullen ons op het pad van berouw keren en moge Hij ons bevestigen op de paden van Zijn geboden. Red ook met je gebeden ons leven in de wereld, en vraag in alle goede dingen om goede haast, alles wat nodig is voor ons vanuit Gods maag en godsvrucht is vrij van alle kwellingen en problemen en plotse dood door jouw voorspraak, en van alle vijanden die zichtbaar en onzichtbaar zijn om ons te verdedigen, alsof een stil en stil leven in alle godsvrucht en zuiverheid zal leven, en zo'n tijdelijk leven in de wereld is voorbijgegaan, in eeuwige vrede, in uw heilige pleidooi, laat ons in staat zijn om het hemelse koninkrijk van Christus onze God, Hem en de Vader en de Allerheiligste Geest te ontvangen obaet alle glorie, eer en aanbidding voor altijd. Amen. "

Gebed van Xenia van Petersburg

Gebed van de gezegende Xenia van Petersburg

Gezegende Ksenia uit Petrograd is begraven in een kleine kapel op de Smolensk Orthodoxe begraafplaats. Veel mensen bezoeken haar dagelijks, bieden bloemen en kaarsen aan, wijden pictogrammen met haar imago. In de uitsparingen in de muur van de kapel worden aantekeningen met gebeden en verzoeken om gezondheid, voor welzijn, voor gezinsgeluk ingevoegd. De heilige weigert niemand, ook niet diegenen die met maagden willen trouwen. De meisjes bidden tot haar, vasten en drinken heilig water en vinden snel wat ze willen.

Gebed vanuit eenzaamheid voor een vrouw, als ze lange tijd niet trouwt, helpt zonder falen.

'Onbevlekte Ksenia, vrouwe van Petersburg. Ik smeek je om een ​​helder huwelijk en een comfortabel bestaan. Stuur me geen man als straf, zodat een traan geen plas morst. Laat mijn echtgenoot sterk zijn, niet drinker, liefdevol en vredig. Ik geloof in de Ene God, dat alleen de weg naar hem leidt. Om zegeningen te vragen, zal alles aan het huwelijk worden gegeven. Uw wil geschiede. Amen. "

Gebed voor het geluk van de dochter

Moeders gebed voor het huwelijk voor dochter

Moedergebed om geluk in het persoonlijke leven van kinderen heeft een speciale kracht van liefde en zorg. Moeders van de hele wereld bidden voor hun kinderen. Dochters wensen het huwelijk door de zevenvoudige lezing van het gebed tot de Maagd:

“Gezegende Maagd Maria, toevlucht van zondaars en patrones van christenen! Red en bescherm je in de tegenslagen van degenen die komen rennen, hoor onze klaagzangen, smeekbeden en verzoeken, neig je oor naar onze woorden! Gooi onze verzoeken niet weg, redeneer en leer uw dienaren! Wees onze moederpatrones, vertrouwend op uw hulp, we gaan allemaal naar een rustig en vredig leven, we vragen erom. Maria, Moederbemiddelaar, bedek ons ​​met Zijn voorbede, bescherm ons tegen vijanden en vijanden, verzacht kwade harten en gedachten! Voor mijn dochter, een dienaar van God (naam), vraag ik om haar gezinsgeluk. Neem haar rustig mee naar de haven, trouwe echtgenoot trouwe beloning voor alle inspanningen, voor verzoeken, voor goede daden! Op het juiste spoor komen geboden om te helpen, in het laatste oordeel, op voor haar! Amen. "

Elke moeder zorgt voor het welzijn van haar kinderen. De Heer hoort alle oprechte gebeden en verlaat de getroffenen niet zonder zijn zegen.

1 ster2 sterren3 sterren4 sterren5 sterren (10 beoordelingen, gemiddeld: 3,90 van de 5)
Bezig met laden ...

VERLATEN ANTWOORD

Voer je reactie in!
Voer hier uw naam in